Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eduard Pintér, PhD.
Identifikační číslo: 1539
Univerzitní e-mail: eduard.pinter [at] uniag.sk
 

     
Výuka          Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:
Zhodnotenie vybraných aspektov vinohradníckej a vinárskej výroby vo FOOD FARM Hlohovec
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Ing. Eduard Pintér, PhD.
Oponent:
Ing. Martin Benkovič, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Zhodnotenie vybraných aspektov vinohradníckej a vinárskej výroby vo FOOD FARM Hlohovec
Abstrakt:
Vinohradníctvo a vinárstvo je tradičným slovenským poľnohospodárskym odvetvím. Hlavným cieľom diplomovej práce bolo zhodnotiť vybrané aspekty vinohradníckej a vinárskej výroby v podniku Food Farm Hlohovec. Charakterizovali sme integrovaný systém pestovania viniča hroznorodého uplatňovaný vo vinohradoch Pannonia a technológiu výroby bieleho vína z hrozna dopestovaného vo vinohradoch Food Farm Hlohovec. Prvým čiastkovým cieľom bolo vyhodnotiť kvalitu hrozna odrody Rulandské biele dopestovaného v uvádzaných vinohradoch. Druhým čiastkovým cieľom bola analýza vybraných bielych vín z ročníkov 2011, 2012 a 2013. Analýzy vín boli vykonané v akreditovanom laboratóriu vo vinárskom závode v Pezinku. Práca sa ďalej venuje opisu histórie vinohradníctva v Hlohovci a Pannonii, tradíciám pestovania viniča a výroby vína, nádobám na víno a vadám vín. Časť práce je venovaná opisu zdravotných účinkov na ľudský organizmus a látkam, ktoré mu prospievajú. Práca vyzdvihuje "terroir", ktorý je výnimočný sprašami. Vinohrady Pannonia patria do Malokarpatskej oblasti . Toto územie sa odlišuje geologickým podložím a klímou ovplyvnenou údolím dolného toku Váhu.
Klíčová slova:
Golguz, Food Farm, výroba bieleho vína, Rulandské biele, vinohrad

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně