Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eduard Pintér, PhD.
Identifikačné číslo: 1539
Univerzitný e-mail: eduard.pinter [at] uniag.sk
 

Kontakty
     
Výučba
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Zhodnotenie vybraných aspektov vinohradníckej a vinárskej výroby vo FOOD FARM Hlohovec
Autor:
Pracovisko: Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
Vedúci práce: Ing. Eduard Pintér, PhD.
Oponent:
Ing. Martin Benkovič, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Zhodnotenie vybraných aspektov vinohradníckej a vinárskej výroby vo FOOD FARM Hlohovec
Abstrakt:
Vinohradníctvo a vinárstvo je tradičným slovenským poľnohospodárskym odvetvím. Hlavným cieľom diplomovej práce bolo zhodnotiť vybrané aspekty vinohradníckej a vinárskej výroby v podniku Food Farm Hlohovec. Charakterizovali sme integrovaný systém pestovania viniča hroznorodého uplatňovaný vo vinohradoch Pannonia a technológiu výroby bieleho vína z hrozna dopestovaného vo vinohradoch Food Farm Hlohovec. Prvým čiastkovým cieľom bolo vyhodnotiť kvalitu hrozna odrody Rulandské biele dopestovaného v uvádzaných vinohradoch. Druhým čiastkovým cieľom bola analýza vybraných bielych vín z ročníkov 2011, 2012 a 2013. Analýzy vín boli vykonané v akreditovanom laboratóriu vo vinárskom závode v Pezinku. Práca sa ďalej venuje opisu histórie vinohradníctva v Hlohovci a Pannonii, tradíciám pestovania viniča a výroby vína, nádobám na víno a vadám vín. Časť práce je venovaná opisu zdravotných účinkov na ľudský organizmus a látkam, ktoré mu prospievajú. Práca vyzdvihuje "terroir", ktorý je výnimočný sprašami. Vinohrady Pannonia patria do Malokarpatskej oblasti . Toto územie sa odlišuje geologickým podložím a klímou ovplyvnenou údolím dolného toku Váhu.
Kľúčové slová:
Golguz, Food Farm, výroba bieleho vína, Rulandské biele, vinohrad

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene