Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eduard Pintér, PhD.
Identifikačné číslo: 1539
Univerzitný e-mail: eduard.pinter [at] uniag.sk
 

          Publikácie
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Pestovanie viniča hroznorodého a výroba vína v obci Dvory nad Žitavou a návrhy na ich zlepšenie
Autor: Ing. Zoltán Czifra
Pracovisko:
Vedúci práce: Ing. Eduard Pintér, PhD.
Oponent:doc. Ing. Miroslav Šlosár, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Pestovanie viniča hroznorodého a výroba vína v obci Dvory nad Žitavou a návrhy na ich zlepšenie
Abstrakt:
ABSTRAKT Bc. CZIFRA, Zoltán: Pestovanie viniča hroznorodého a výroba vína v obci Dvory nad Žitavou a návrhy na ich zlepšenie [Diplomová práca] -- Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva; Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva -- vedúci diplomovej práce: Ing. Eduard Pintér PhD.; stupeň odbornej kvalifikácie: inžinier; NITRA, FZKI, 2015. Cieľom predkladanej diplomovej práce je zhodnotiť vinohradnícku výrobu v obci Dvory nad Žitavou, ktorá sa nachádza v Južnoslovenskej vinohradníckej oblasti -- Strekovskom rajóne v minulosti a v súčasnosti. Súčasťou práce je aj história vinohradu, územná charakteristika obce Dvory nad Žitavou, stručný opis jednotlivých prác vo vinohrade a tiež vo vínnej pivnici, charakteristika odrôd Rulandské šedé, Alibernet a tiež spracovanie hrozna v družstve VVD. V práci sú zahrnuté návrhy na zlepšenie kvality hrozna a vína z týchto odrôd. Doplnkovým cieľom bolo zhodnotiť vybrané parametre hrozna (cukornatosť muštu, extrakt vína) odrôd Rulandské šedé, Alibernet a vybrané parametre vín vyrobených z hrozna týchto odrôd vo VVD Dvory nad Žitavou. V závere práce sa nachádzajú grafy a tabuľky, v ktorých sú zaznamenané výsledky získané z uskutočneného výskumu.
Kľúčové slová:
vinohradníctvo, vinárstvo, Dvory nad Žitavou, terroir, kvalita, víno, Rulandské šedé, Alibernet

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene