Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eduard Pintér, PhD.
Identifikační číslo: 1539
Univerzitní e-mail: eduard.pinter [at] uniag.sk
 

     Výuka     Publikace
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Zhodnotenie vinárskej výroby vo vinárskom podniku VPS - Vinohradníctvo PAVELKA A SYN s.r.o.
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Ing. Samuel Barantal
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

Název práce:
Zhodnotenie vinárskej výroby vo vinárskom podniku VPS - Vinohradníctvo PAVELKA A SYN s.r.o.
Abstrakt:
Bc. Minárik Peter: Zhodnotenie vinárskej výroby vo vinárskom podniku VPS - Vinohradníctvo PAVELKA A SYN s.r.o.(Diplomová práca) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva, vedúci diplomovej práce: Ing. Eduard Pintér, PhD., stupeň odbornej kvalifikácie: inžinier, Nitra, FZKI, 2016 Cieľom diplomovej práce je zhodnotiť vinársku výrobu vo vinohradnícko-vinárskej firme VPS Vinohradníctvo PAVELKA A SYN s.r.o. a navrhnúť možné zlepšenia vinárskej výroby. V práci sme hodnotili niektoré chemické vlastnosti dvoch vybraných odrodových vín vyrábaných v tejto firme. Konkrétne ide o odrody Rizling vlašský a Alibernet. Súčasťou práce je aj územná charakteristika polohy vinohradov s dannou odrodou, charakteristika odrôd, popis prác pri spracovaní hrozna vo vínnej pivnici až po dosiahnutie vhodnej kvality vína na flašovanie. Podľa výsledkov zistených z meraní sme zistili, že sa jedná o veľmi kvalitné vína, ktoré svojimi fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami dodržiavajú požiadyvky podľa vyhlášky č. 350/2009 Z. z.. Sledované ročmíky 2010 až 2013 odrody Rizling vlašský boli stanovené ako akostné víno s prívlastkom neskorý zber. Vína odrody Alibernet boli sledované v rokoch 2010 až 2013, kde okrem roku 2010 dosiahli všetky ostatné prívlastok výber z hrozna. Doplnkovým cieľom bolo zhodnotiť vybrané parametre odrodových vín Rizling vlašský a Alibernet vyrobených vo VPS Vinohradníctvo PAVELKA A SYN s.r.o..
Klíčová slova:víno, Riling vlašský, Alibernet, kvalita, vinohradníctvo, vinárstvo

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně