Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eduard Pintér, PhD.
Identifikačné číslo: 1539
Univerzitný e-mail: eduard.pinter [at] uniag.sk
 

Kontakty     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Zhodnotenie vinárskej výroby vo vinárskom podniku VPS - Vinohradníctvo PAVELKA A SYN s.r.o.
Autor:
Ing. Peter Minárik
Pracovisko:
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
Vedúci práce:
Ing. Eduard Pintér, PhD.
Oponent:
Ing. Samuel Barantal
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Zhodnotenie vinárskej výroby vo vinárskom podniku VPS - Vinohradníctvo PAVELKA A SYN s.r.o.
Abstrakt:
Bc. Minárik Peter: Zhodnotenie vinárskej výroby vo vinárskom podniku VPS - Vinohradníctvo PAVELKA A SYN s.r.o.(Diplomová práca) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva, vedúci diplomovej práce: Ing. Eduard Pintér, PhD., stupeň odbornej kvalifikácie: inžinier, Nitra, FZKI, 2016 Cieľom diplomovej práce je zhodnotiť vinársku výrobu vo vinohradnícko-vinárskej firme VPS Vinohradníctvo PAVELKA A SYN s.r.o. a navrhnúť možné zlepšenia vinárskej výroby. V práci sme hodnotili niektoré chemické vlastnosti dvoch vybraných odrodových vín vyrábaných v tejto firme. Konkrétne ide o odrody Rizling vlašský a Alibernet. Súčasťou práce je aj územná charakteristika polohy vinohradov s dannou odrodou, charakteristika odrôd, popis prác pri spracovaní hrozna vo vínnej pivnici až po dosiahnutie vhodnej kvality vína na flašovanie. Podľa výsledkov zistených z meraní sme zistili, že sa jedná o veľmi kvalitné vína, ktoré svojimi fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami dodržiavajú požiadyvky podľa vyhlášky č. 350/2009 Z. z.. Sledované ročmíky 2010 až 2013 odrody Rizling vlašský boli stanovené ako akostné víno s prívlastkom neskorý zber. Vína odrody Alibernet boli sledované v rokoch 2010 až 2013, kde okrem roku 2010 dosiahli všetky ostatné prívlastok výber z hrozna. Doplnkovým cieľom bolo zhodnotiť vybrané parametre odrodových vín Rizling vlašský a Alibernet vyrobených vo VPS Vinohradníctvo PAVELKA A SYN s.r.o..
Kľúčové slová:
víno, Riling vlašský, Alibernet, kvalita, vinohradníctvo, vinárstvo

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene