Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eduard Pintér, PhD.
Identifikačné číslo: 1539
Univerzitný e-mail: eduard.pinter [at] uniag.sk
 
odborný asistent - Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)

Kontakty
     
     
Publikácie     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Zhodnotenie použitia dvoch kmeňov Saccharomyces cerevisiae na výrobu vína Chardonnay
Autor:
Pracovisko:
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
Vedúci práce: Ing. Eduard Pintér, PhD.
Oponent:
Ing. Samuel Barantal
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Zhodnotenie použitia dvoch kmeňov Saccharomyces cerevisiae na výrobu vína Chardonnay
Abstrakt: V tejto diplomovej práci smesa venovali kvasinkám ako gro pri výrobe vína. Pomocou literatúry, ktorá bola dostupná sme opísali stavbu kvasinkovej bunky, spôsoby, ktorými sa kvasinky rozmnožujú, opísali sme najmä nepohlavné rozmnožovanie kvasiniek, ktoré sa vyskytuje najčastejšie. Popísali sme..taktiež jednotlivé fázy rastu kvasiniek, rôzne vplyvy prostredia na rast kvasiniek či už ide o chemické, alebo fyzikálne. Nájdete tu popísané najdôležitejšie kvasinky vo vinárskom priemysle, ako sú Candida pulcherrima, Saccharomyces oviformis, Saccharomyces cerevisiae, Kloeckera apiculata. Ich prítomnosť v mušte, víne a ich funkciu pri kvasení. V práci sú popísané rôzne druhy kvasenia, ich výhody a taktiež nevýhody. Zamerali sme sa taktiež na aromatický charakter vína, ktorý dokážeme popísať pomocou senzorického hodnotenia vína, my sme na hodnotenie použili najpoužívanejší spôsob a to 100-bodový systém hodnotenia tichých vín. Hodnotili sme dve vzorky vína Chardonnay, pri prvej vzore boli použité kvasinky Zymaflore X5 a pri druhej vzorke sme použili kvasinky Mycoferm CRU 611. Tieto vína hodnotili traja degustátori s platnými senzorickými skúškami. Lepšie dopadla vzorka číslo dva, ktorá získala v hodnotení v priemere 85 bodov.
Kľúčové slová:Chardonnay, víno, senzorické hodnotenie vína

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene