Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eduard Pintér, PhD.
Identifikačné číslo: 1539
Univerzitný e-mail: eduard.pinter [at] uniag.sk
 

Kontakty     
     
Publikácie
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Hodnotenie úrodnosti viniča hroznorodého - odrody Kofranka
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. Marek Kovár
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Hodnotenie úrodnosti viniča hroznorodého - odrody Kofranka
Abstrakt:
V diplomovej práci sme sa zaoberali úrodnosťou interšpecifickej odrody viniča hroznorodého Kofranka a vybranými parametrami vína vyrobeného z hrozna tejto odrody. Pokus bol realizovaný vo vinohrade v demonštračnej časti Botanickej záhrady SPU. Analýza vín bola vykonaná v Laboratóriu nápojov AgroBioTech (výskumné centrum SPU). Odroda sa pestuje v dvoch radoch. V prvom rade (variant A) sme stanovovali pri každom kre hmotnosť jednotlivých strapcov (g), počet strapcov (v ks.ker-1) a súčtom hmotnosti všetkých strapcov z jednotlivých hodnotených krov úrodu hrozna na ker (g/ker). Úroda na daných kroch sa pohybovala v rozmedzí od 525,1 do 6880,6 g/ker. Priemerná hmotnosť strapca vypočítaná zo zistených hmotností jednotlivých strapcov bola 193,05 g, pričom absolútne najmenšia zistená hmotnosť strapca bola 23,9 g a absolútne najväčšia hmotnosť strapca dosiahla 523,7 g. Kry 2. radu (variant B) sme rozdelili do 2 skupín, čím sme vytvorili opakovania v rámci variantu. V 1. opakovaní sme úrodu merali na 15 kroch, zo zistených hodnôt úrody hrozna sme zistili priemernú úrodu hrozna na ker 2347,33 g/ker. Vypočítaná priemerná úroda hrozna v 2. opakovaní variantu B bola vyššia (2730,7 g/ker). Najvyššia zistená úroda hrozna na ker v 1. opakovaní variantu B bola 5324 g a v 2.opakovaní 4483 g. Rozdiel medzi dvoma opakovaniami bol necelý jeden kilogram. Pri počítaní hmotnosti 100 bobúľ sme používali štatistickú analýzu, pri ktorej sme rozdelili 100 bobúľ do 10 opakovaní. Medzi opakovaniami sme zistili štatisticky vysoko preukazné rozdiely z hľadiska hmotnosti bobule, pričom rozdiel bol len medzi opakovaniami 4 a 10 (priemerná hmotnosť bobule bola 1,77 g, resp. 2,67 g). Ostatné opakovania tvorili jednu homogénnu skupinu (AB). Sumárne priemerná hmotnosť jednej bobule (vypočítaná zo súboru hmotností 100 odvážených bobúľ) bola 2,3 g. Pri spracovaní hrozna na červené víno sme stanovovali vybrané parametre v mušte získanom z rmutu i v hotovom víne. Celkový obsah cukrov v mušte získanom z rmutu bol 150,6 g/l a obsah celkových kyselín 8,7 g/l. Rmut sme následne rozdelili na 2 časti, jedna časť rmutu bola klasicky macerovaná a v druhej sa použila studená macerácia. Obsah celkových kyselín vo víne vyrobenom z rmutu s klasickou maceráciou bol 6,9 g/l; a vo variante s kryomaceráciou 4,7g/l. Obsah celkových cukrov bol 0,8 g/l (kryomacerácia) a 1,1 g/l (klasická macerácia). Obsah alkoholu bol v oboch vzorkách približne 10 obj. %.
Kľúčové slová:vinič hroznorodý, Kofranka, úroda, macerácia, červené víno

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene