Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eduard Pintér, PhD.
Identifikační číslo: 1539
Univerzitní e-mail: eduard.pinter [at] uniag.sk
 

     
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Výroba ľadového vína
Autor:
Ing. Ľuboslava Hreňová
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Ing. Eduard Pintér, PhD.
Oponent:Ing. Jozef Záhorský
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Výroba ľadového vína
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce bolo štúdium dostupných informačných zdrojov týkajúcich sa problematiky ľadového vína a uvedenie všeobecného popisu technológie výroby ľadového vína i konkrétnej technológie výroby ľadového vína vo Vinárskych závodoch Topoľčianky. Čiastkovým cieľom bolo zhodnotenie vybraných parametrov ľadových vín odrody Frankovka modrá (ročníky 2013 – 2017) vyrobených vo Vinárskych závodoch Topoľčianky. Experimentálnou časťou diplomovej práce bola výroba odrodového ľadového vína Frankovka modrá z hrozna dopestovaného vo vlastnom vinohrade „Nad kostolom“ Vinárskych závodov Topoľčianky (Zlatomoravecký vinohradnícky rajón – Vinohradnícka obec Topoľčianky) a základné zhodnotenie jeho chemického zloženia. Sumárne (za odrodové ľadové vína Frankovka modrá – ročníky 2013 - 2017) môžeme uviesť priemerné hodnoty nasledujúcich parametrov : skutočný obsahu alkoholu 10,67 % (minimum 8,3 %, maximum 11,5 %; 8,3 % v ročníku 2017 ), obsah celkového alkoholu 22,38 % (minimum 18,59 %, maximum 24,16 %; 18,59 % v ročníku 2017), obsah prchavých kyselín 1,055 g.l-1 (minimum 0,56 g.l-1, maximum 1,36 g.l-1; 0,56 g.l-1 - ročník 2017), celkový obsah kyselín 8,76 g.l-1 (minimum 7,35 g.l-1, maximum 9,87 g.l-1; 7,86 g.l-1 - ročník 2017), obsah zvyškového cukru vo víne 144 g.l-1 (minimum 134 g.l-1, maximum 231,1 g.l-1; 171,0 g.l-1 - ročník 2017), cukornatosť hrozna 32,57 oNM (minimum 31 oNM, maximum 35 oNM; ročník 2017 31 oNM ), celkový obsah oxidu siričitého 242,86 mg.l-1 (minimum 186 mg.l-1, maximum 274 mg.l-1; 186 mg.l-1 - ročník 2017). Všetky posudzované odrodové ľadové vína Frankovky modrej vyrobené vo Vinárskych závodoch Topoľčianky splnili všetky legislatívne požiadavky kladené na túto kategóriu vína. Ľadové vína VZ Topoľčianky majú veľmi vysokú kvalitu a sú oceňované na domácich aj zahraničných súťažiach vín.
Klíčová slova:
ľadové víno, Frankovka modrá, technológia výroby, chemické zloženie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně