Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eduard Pintér, PhD.
Identifikačné číslo: 1539
Univerzitný e-mail: eduard.pinter [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)

Kontakty     Výučba
     
Publikácie
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Výroba ľadového vína
Autor: Ing. Ľuboslava Hreňová
Pracovisko:
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
Vedúci práce: Ing. Eduard Pintér, PhD.
Oponent:Ing. Jozef Záhorský
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Výroba ľadového vína
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce bolo štúdium dostupných informačných zdrojov týkajúcich sa problematiky ľadového vína a uvedenie všeobecného popisu technológie výroby ľadového vína i konkrétnej technológie výroby ľadového vína vo Vinárskych závodoch Topoľčianky. Čiastkovým cieľom bolo zhodnotenie vybraných parametrov ľadových vín odrody Frankovka modrá (ročníky 2013 – 2017) vyrobených vo Vinárskych závodoch Topoľčianky. Experimentálnou časťou diplomovej práce bola výroba odrodového ľadového vína Frankovka modrá z hrozna dopestovaného vo vlastnom vinohrade „Nad kostolom“ Vinárskych závodov Topoľčianky (Zlatomoravecký vinohradnícky rajón – Vinohradnícka obec Topoľčianky) a základné zhodnotenie jeho chemického zloženia. Sumárne (za odrodové ľadové vína Frankovka modrá – ročníky 2013 - 2017) môžeme uviesť priemerné hodnoty nasledujúcich parametrov : skutočný obsahu alkoholu 10,67 % (minimum 8,3 %, maximum 11,5 %; 8,3 % v ročníku 2017 ), obsah celkového alkoholu 22,38 % (minimum 18,59 %, maximum 24,16 %; 18,59 % v ročníku 2017), obsah prchavých kyselín 1,055 g.l-1 (minimum 0,56 g.l-1, maximum 1,36 g.l-1; 0,56 g.l-1 - ročník 2017), celkový obsah kyselín 8,76 g.l-1 (minimum 7,35 g.l-1, maximum 9,87 g.l-1; 7,86 g.l-1 - ročník 2017), obsah zvyškového cukru vo víne 144 g.l-1 (minimum 134 g.l-1, maximum 231,1 g.l-1; 171,0 g.l-1 - ročník 2017), cukornatosť hrozna 32,57 oNM (minimum 31 oNM, maximum 35 oNM; ročník 2017 31 oNM ), celkový obsah oxidu siričitého 242,86 mg.l-1 (minimum 186 mg.l-1, maximum 274 mg.l-1; 186 mg.l-1 - ročník 2017). Všetky posudzované odrodové ľadové vína Frankovky modrej vyrobené vo Vinárskych závodoch Topoľčianky splnili všetky legislatívne požiadavky kladené na túto kategóriu vína. Ľadové vína VZ Topoľčianky majú veľmi vysokú kvalitu a sú oceňované na domácich aj zahraničných súťažiach vín.
Kľúčové slová:
ľadové víno, Frankovka modrá, technológia výroby, chemické zloženie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene