Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eduard Pintér, PhD.
Identifikačné číslo: 1539
Univerzitný e-mail: eduard.pinter [at] uniag.sk
 

     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Priebeh zmien obsahu vybraných látok v hrozne odrôd Frankovka modrá a Cabernet Sauvignon počas dozrievania
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce: Ing. Eduard Pintér, PhD.
Oponent:
Ing. Martin Benkovič, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Priebeh zmien obsahu vybraných látok v hrozne odrôd Frankovka modrá a Cabernet Sauvignon počas dozrievania
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce bolo zhromaždenie a preštudovanie literárnych údajov týkajúcich sa zloženia hrozna a muštu - obsahu vybraných látok v bobuliach v priebehu vývinu bobule. v experimentálnej časti záverečnej práce sme sledovali priebeh zmien obsahu vybraných látok (celkových cukrov, glukózy, fruktózy, celkových kyselín, kyseliny jablčnej, pH, potenciálneho alkoholu) v bobuliach (v mušte) v období dozrievania. Použitým materiálom bol hroznový mušt získaný z bobúľ Cabernet Sauvignon a Frankovka modrá, ktoré sa pestovali vo vinohradoch v obci Čebovce v Stredoslovenskej vinohradníckej oblasti. Analýzu sme vykonali na prístroji Alpha wine analyser v Laboratóriu nápojov výskumného centra AgroBioTech Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. U oboch odrôd sa obsah fruktózy a glukózy postupne zvyšoval. Obsah glukózy sa u odrody Cabernet Sauvignon zvýšil z 87,58 g/l na 108,90 g/l a obsah fruktózy sa zvýšil z 99,15 g/l na 119,65 g/l. V prípade odrody Frankovka modrá sa obsah glukózy zvýšil z 90,84 g/l na 112,27 g/l a obsah fruktózy sa zvýšil zo 102,22 g/l na 119,67 g/l. Obsah kyseliny jablčnej sa u Frankovky modrej postupne znižoval z 6,51 g/l na 4,71 g/l a obsah kyseliny vínnej zo 4,18 g/l na 1,73 g/l. Pri odrode Cabernet Sauvignon sa obsah kyseliny jablčnej znížil z 6,14 g/l na 4,32 g/l a kyseliny vínnej zo 6,1 g/l na 3,3 g/l. Hodnota pH bola u oboch odrôd relatívne konštantná. Obsah potenciálneho alkoholu (ktorý závisí najmä od obsahu cukru) sa u odrody Cabernet Sauvignon v priebehu sledovaného obdobia zvýšil z 10,55 % obj. na 12,93 % obj.; u odrody Frankovka modrá sa zvýšil z 10,73 % obj. na 13,17 % obj. Výsledky meraní vybraných parametrov hrozna môžu stanoviť enologický potenciál hrozna a vhodný termín zberu za účelom výroby vína požadovanej kvality.
Kľúčové slová:
Frankovka modrá, hrozno, chemické zloženie, Cabernet Sauvignon, cukry, kyseliny

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene