Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eduard Pintér, PhD.
Identification number: 1539
University e-mail: eduard.pinter [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)

     
Lesson
     
Publications
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Production of fortified wines with a focus on port wine
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: Ing. Eduard Pintér, PhD.
Opponent:
Ing. Ivana Benkovičová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Výroba fortifikovaného vína typu Portské
Summary:
V diplomovej práci sa zoberáme problematikou výroby fortifikovaných vín so zameraním na portské víno, na určenie vhodnej odrody vyselektovaním z troch najčastejšie pestovaných modrých muškátových odrôd na Slovensku. Na výrobu vína v roku 2017 sme použili odrodu Frankovka modrá. Hrozno pochádzalo z Malokarpatskej vinohradníckej oblasti. Po spracovaní hrozna, muštu dosahoval 21° NM, podľa zákona 313/2009 Z.z., z hrozna s uvedenou cukornatosťou možno vyrobiť víno označené tradičným výrazom (prívlastkom) neskorý zber. Získaný rmut sme rozdelili do dvoch plastových nádob, pre výrobu dvoch štýlov portského vína Tawny a Ruby. Priebeh kvasenia prebiehal spontánne. Pozorovali sme úbytok cukru, priebeh a rýchlosť kvasenia. Okrem toho sme kontrolovali premenu cukrov na alkohol, kvôli zastaveniu kvasenia doalkoholizovaním s vínnym destilátom. Rmut bol zohrievaný pri teplote 32°C a priemerná teplota kvasenia bola 19°C. Po doalkoholizovaní sme analyzovali tvoriace sa víno počas zrenia každé 3 mesiace rozbormi na prístroji Alpha wine analyzer a raz do mesiaca senzoricky zhodnotili sceľovanie vína s vínnym destilátom. Po nafľašovaní sme senzoricky zhodnotili vína školenými odborníkmi. K dispozícii sme mali víno typu Portské z roku 2016, kvôli porovnaniu kvality, sceľovaniu a vyzretosti vín. Pri hodnotení vín bol použitý 100 bodový hodnotiaci systém. Po vyhodnotení všetkých vín, sme zistili, že najlepší výsledok dosiahlo víno typu TAWNY 2017. Hodnotitelia udelili vínu 85 bodov. V aromatickom profile podľa hodnotiteľov najčastejšie prevládali arómy po ovocí, vanilke a barrique chipsoch.
Key words:
Frankovka modrá, senzorické hodnotenie, Portské víno

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited