Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eduard Pintér, PhD.
Identifikační číslo: 1539
Univerzitní e-mail: eduard.pinter [at] uniag.sk
 
odborný asistent - Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)

Kontakty          Publikace     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Vinohradníctvo a vinárstvo v obci Rybník nad Hronom
Autor:
Pracoviště: Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Vinohradníctvo a vinárstvo v obci Rybník nad Hronom
Abstrakt:
Cieľom bakalárskej práce je zhodnotiť vinohradnícku výrobu v obci Rybník, ktorá sa na nachádza v Nitrianskej vinohradníckej oblasti - Tekovskom rajóne, v minulosti a súčasnosti, navrhnúť na základe získaných informácií opatrenia na zlepšenie stavu vinohradníckej výroby v obci Rybník, zhodnotiť senzorické vlastnosti vybraných vzoriek odrodového vína Rulandské biele (Pinot blanc) z obce Rybník s rovnakým odrodovým vínom z iných oblastí. Práca opisuje na základe zistených informácií vinohradnícku výrobu v PD Rybník - rok výsadby, spon, typ vedenia a rozlohu výsadby jednotlivých odrôd. Následne opisuje súčasný stav bývalých družstevných vinohradov - ich reštrukturalizáciu, prípadné zanedbanie vlastníkmi. Obsahuje vlastné odporúčanie a návrh pestovania viniča v danej lokalite čo sa týka odrôd a pestovateľskej technológie, kde sme vychádzali hlavne z integrovanej produkcie hrozna, ktorá sa snaží o maximálne zachovanie biodiverzity vo vinohrade a zachovanie, zlepšenie základných pôdnych vlastností a uprednostňuje kvalitu produkcie pred kvantitou. Cieľom týchto návrhov je aj dopestovanie kvalitného hrozna na výrobu vína, ktoré bude odrážať "terroir". Tiež obsahuje prierez fungovania rodinného vinárstva Ing. Jozefa Uhnáka, ktorý je súčasne aj predsedom vinohradníckeho spolku v Rybníku a zaznamenáva aj činnosť vinohradníckeho spolku, ktorý sa snaží organizovaním rôznych akcií propagovať tunajšie víno a výrobcov. V práci sú uvedené výsledky senzorického hodnotenia vybraných vzoriek odrodového vína Rulandské biele. Vína boli hodnotené tromi hodnotiteľmi najprv 100-bodovým systémom hodnotenia tichých vín a následne sa hodnotili vybrané parametre vône a chuti (bodové hodnotenie 0 - 9, kde 0 je minimum a 9 je maximum). Pri 100-bodovom zhodnotení najlepšie hodnotenie - 89 bodov (priemer troch hodnotiteľov) získala vzorka č. 4 - Rulandské biele, NZ 2010, Ing. Uhnák. Na poslednom mieste, so 75 bodmi, sa umiestnila vzorka č. 3 Rulandské biele, VZH 2011, Ing. Uhnák. Výsledky teda napovedajú, že víno odrody Ruladské biele z Rybníka je veľmi podobnej kvality ako víno z iných oblastí aj keď vzorka číslo 3 bola vyhodnotená hodnotiteľmi najhoršie, ale vzorka číslo 4 bola zas ohodnotená výrazne najlepšie spomedzi všetkých štyroch vín. Tento výrazný rozdiel môže byť spôsobený aj odlišným ročníkom vín. Pri zhodnotení intenzity chuti a vône vzorky č. 3 dominovala hlavne vôňa broskyne, medu a chlebovinky, víno malo veľmi výraznú korenistú, horkú, plnú chuť a chuť chlebovinky. Vo vzorke č. 4 jednoznačne prevládala spomedzi všetkých vzoriek najmä citrusová vôňa, vôňa zeleného jablka a kvetinová vôňa a tiež sa tam nachádzala trávovinová vôňa. Chuť vzorky sa prejavila ako najviac perzistentná spomedzi všetkých vzoriek, plná a harmonická s výraznými tónmi kyslej, sladkej chuti, výrazná bola tiež chlebovinka a korenistosť.
Klíčová slova:
víno, vinohradníctvo, senzorické hodnotenie, Rulandské biele, Rybník, Nitrianska vinohradnícka oblasť

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně