Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eduard Pintér, PhD.
Identifikačné číslo: 1539
Univerzitný e-mail: eduard.pinter [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)

     
     
Publikácie
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Vinohradníctvo a vinárstvo v obci Rybník nad Hronom
Autor:
Pracovisko:
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
Vedúci práce:
Oponent:
doc. Ing. Miroslav Šlosár, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Vinohradníctvo a vinárstvo v obci Rybník nad Hronom
Abstrakt:
Cieľom bakalárskej práce je zhodnotiť vinohradnícku výrobu v obci Rybník, ktorá sa na nachádza v Nitrianskej vinohradníckej oblasti - Tekovskom rajóne, v minulosti a súčasnosti, navrhnúť na základe získaných informácií opatrenia na zlepšenie stavu vinohradníckej výroby v obci Rybník, zhodnotiť senzorické vlastnosti vybraných vzoriek odrodového vína Rulandské biele (Pinot blanc) z obce Rybník s rovnakým odrodovým vínom z iných oblastí. Práca opisuje na základe zistených informácií vinohradnícku výrobu v PD Rybník - rok výsadby, spon, typ vedenia a rozlohu výsadby jednotlivých odrôd. Následne opisuje súčasný stav bývalých družstevných vinohradov - ich reštrukturalizáciu, prípadné zanedbanie vlastníkmi. Obsahuje vlastné odporúčanie a návrh pestovania viniča v danej lokalite čo sa týka odrôd a pestovateľskej technológie, kde sme vychádzali hlavne z integrovanej produkcie hrozna, ktorá sa snaží o maximálne zachovanie biodiverzity vo vinohrade a zachovanie, zlepšenie základných pôdnych vlastností a uprednostňuje kvalitu produkcie pred kvantitou. Cieľom týchto návrhov je aj dopestovanie kvalitného hrozna na výrobu vína, ktoré bude odrážať "terroir". Tiež obsahuje prierez fungovania rodinného vinárstva Ing. Jozefa Uhnáka, ktorý je súčasne aj predsedom vinohradníckeho spolku v Rybníku a zaznamenáva aj činnosť vinohradníckeho spolku, ktorý sa snaží organizovaním rôznych akcií propagovať tunajšie víno a výrobcov. V práci sú uvedené výsledky senzorického hodnotenia vybraných vzoriek odrodového vína Rulandské biele. Vína boli hodnotené tromi hodnotiteľmi najprv 100-bodovým systémom hodnotenia tichých vín a následne sa hodnotili vybrané parametre vône a chuti (bodové hodnotenie 0 - 9, kde 0 je minimum a 9 je maximum). Pri 100-bodovom zhodnotení najlepšie hodnotenie - 89 bodov (priemer troch hodnotiteľov) získala vzorka č. 4 - Rulandské biele, NZ 2010, Ing. Uhnák. Na poslednom mieste, so 75 bodmi, sa umiestnila vzorka č. 3 Rulandské biele, VZH 2011, Ing. Uhnák. Výsledky teda napovedajú, že víno odrody Ruladské biele z Rybníka je veľmi podobnej kvality ako víno z iných oblastí aj keď vzorka číslo 3 bola vyhodnotená hodnotiteľmi najhoršie, ale vzorka číslo 4 bola zas ohodnotená výrazne najlepšie spomedzi všetkých štyroch vín. Tento výrazný rozdiel môže byť spôsobený aj odlišným ročníkom vín. Pri zhodnotení intenzity chuti a vône vzorky č. 3 dominovala hlavne vôňa broskyne, medu a chlebovinky, víno malo veľmi výraznú korenistú, horkú, plnú chuť a chuť chlebovinky. Vo vzorke č. 4 jednoznačne prevládala spomedzi všetkých vzoriek najmä citrusová vôňa, vôňa zeleného jablka a kvetinová vôňa a tiež sa tam nachádzala trávovinová vôňa. Chuť vzorky sa prejavila ako najviac perzistentná spomedzi všetkých vzoriek, plná a harmonická s výraznými tónmi kyslej, sladkej chuti, výrazná bola tiež chlebovinka a korenistosť.
Kľúčové slová:víno, vinohradníctvo, senzorické hodnotenie, Rulandské biele, Rybník, Nitrianska vinohradnícka oblasť

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene