Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eduard Pintér, PhD.
Identifikační číslo: 1539
Univerzitní e-mail: eduard.pinter [at] uniag.sk
 

Kontakty
     
Výuka          
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:
Projekt výstavby vinohradu v katastri vinohradníckej obce Vráble
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Projekt výstavby vinohradu v katastri vinohradníckej obce Vráble
Abstrakt:
Cieľom práce bolo pripraviť projekt výstavby vinohradu v katastrálnom území mesta Vráble. Projektovanie je neodmysliteľnou súčasťou výstavby vinohradov. Dôkladne vypracovaný projekt by mal reflektovať požiadavky investora a odpovedať na jeho základné otázky ohľadom vhodnosti lokality, náročnosti výsadby, ale hlavne finančných nákladov a rentability. V práci sme sa venovali všetkým úkonom, ktoré sa musia vykonať pred i po výsadbe vinohradu. Obdobne sme sa venovali finančnej analýze investície a vyčíslili sme náklady na založenie výsadby. Pri písaní práce sme pracovali s odbornou literatúrou, cenníkmi materiálu i nákladov, odbornými článkami a katastrálnymi mapami. Niektoré informácie sme získali prostredníctvom osobnej komunikácie. Do projektu sme sa okrem zaužívaných vecí snažili vniesť aj niečo nové. V súčasnej dobe je v Európskej únii zjavný trend ekologizácie poľnohospodárstva. Preto sme navrhli ošetrovanie vinohradu v súlade s pravidlami Integrovanej produkcie. Na výsadbu sme zvolili nové slovenské odrody viniča. V súčasnosti sú nízke výkupné ceny hrozna. Preto nie je najlepším riešením zameriavať sa výlučne na predaj hrozna. Ako lepšia cesta sa javí výroba vlastného kvalitného vína.
Klíčová slova:vinohrad, analýza, výsadba, rentabilita, agrotechnika

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně