Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eduard Pintér, PhD.
Identifikačné číslo: 1539
Univerzitný e-mail: eduard.pinter [at] uniag.sk
 

     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:Projekt výstavby vinohradu v katastri vinohradníckej obce Vráble
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Projekt výstavby vinohradu v katastri vinohradníckej obce Vráble
Abstrakt:Cieľom práce bolo pripraviť projekt výstavby vinohradu v katastrálnom území mesta Vráble. Projektovanie je neodmysliteľnou súčasťou výstavby vinohradov. Dôkladne vypracovaný projekt by mal reflektovať požiadavky investora a odpovedať na jeho základné otázky ohľadom vhodnosti lokality, náročnosti výsadby, ale hlavne finančných nákladov a rentability. V práci sme sa venovali všetkým úkonom, ktoré sa musia vykonať pred i po výsadbe vinohradu. Obdobne sme sa venovali finančnej analýze investície a vyčíslili sme náklady na založenie výsadby. Pri písaní práce sme pracovali s odbornou literatúrou, cenníkmi materiálu i nákladov, odbornými článkami a katastrálnymi mapami. Niektoré informácie sme získali prostredníctvom osobnej komunikácie. Do projektu sme sa okrem zaužívaných vecí snažili vniesť aj niečo nové. V súčasnej dobe je v Európskej únii zjavný trend ekologizácie poľnohospodárstva. Preto sme navrhli ošetrovanie vinohradu v súlade s pravidlami Integrovanej produkcie. Na výsadbu sme zvolili nové slovenské odrody viniča. V súčasnosti sú nízke výkupné ceny hrozna. Preto nie je najlepším riešením zameriavať sa výlučne na predaj hrozna. Ako lepšia cesta sa javí výroba vlastného kvalitného vína.
Kľúčové slová:
vinohrad, analýza, výsadba, rentabilita, agrotechnika

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene