Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eduard Pintér, PhD.
Identifikačné číslo: 1539
Univerzitný e-mail: eduard.pinter [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)

Kontakty
     
Výučba          
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Vplyv enologických tanínov na vybrané vlastnosti vína
Autor:
Pracovisko: Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Vplyv enologických tanínov na vybrané vlastnosti vína
Abstrakt:
Cieľom teoretickej časti diplomovej práce bolo preštudovanie dostupných informačných zdrojov a uvedenie informácií o antioxidačných látkach obsiahnutých vo víne so zameraním na využitie enologických tanínov a vplyvu ich aplikácie na víno vo fáze zrenia. V experimentálnej časti sme v pokuse s aplikáciou enologických tanínov do základného červeného odrodového vína Zweigeltrebe pripravili 6 variantov : Zw0 (kontrolný variant bez použitia tanínov); Zw1 (Tann Uva Arom v dávke 0,25 g/5l); Zw2 (Tanin Bacca Rossa; 0,125 g/5l); Zw3 (Ellagitan Rouge; 0,75 g/5l); Zw4 (Tan´Cor Grand Cru; 1,25 g/5l); Zw5 (EB Fruit Reserve; 1,5 g/5l). Základné odrodové víno bolo vyrobené z hrozna zberaného 10.10.2018. Cukornatosť muštu bola 20,5 °NM, použité bolo docukrovanie sacharózou na 23,5 °NM. Obsah titrovateľných kyselín v mušte bol 6 g/l. Základné víno malo skutočný obsah alkoholu 13,2 % obj. a obsah celkových kyselín 4,8 g/l. Jednotlivé varianty sme analyzovali na analyzátore vína Alpha Wine Analyzer a stanovili sme v nich celkový obsah polyfenolov (metóda Folin-Ciocalteu). Vína sme zhodnotili senzorickou analýzou. Priemerný obsah zvyškového cukru za súbor variantov bol 1,93 g/l, obsah celkových kyselín 5,40 g/l a obsah kyseliny jablčnej 0,26 g/l. Celkový obsah fenolov v Zw0 bol 219 mg/l, najväčší obsah celkových fenolov sme zistili vo variante Zw4 (Tan´Cor Grand Cru) 234,6 mg/l a najmenší v Zw1 (Tann Uva Arom) 198,8 mg/l. Najlepšie hodnotenie 100-bodovým hodnotiacim systémom profesionálnymi hodnotiteľmi mal variant Zw2 (Bacca Rossa) – priemerná hodnota za všetkých hodnotiteľov 87 bodov. Víno Zw2 (Bacca Rossa) bolo najlepšie aj z hľadiska intenzity vybraných aróm - vo vôni vína boli spozorované tóny po višniach, čiernych ríbezliach, dreve, vanilky a slivkovom lekváry. Víno Zw2 (Bacca Rossa) malo aj najnižšiu intenzitu horkej a kyslej chuti a najvyššiu intenzitu sladkej chuti. Na základe získaných výsledkov možno skonštatovať, že taníny mali na víno pozitívny vplyv.
Kľúčové slová:
polyfenoly, enologické taníny, Zweigeltrebe, senzorická analýza, červené víno

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene