Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eduard Pintér, PhD.
Identification number: 1539
University e-mail: eduard.pinter [at] uniag.sk
 

     Lesson
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Monitoring of Changes of Some Grape Parameters of Selected Vitis vinifera Varieties During Ripening Period
Written by (author): Ing. Angelika Gagová
Department:
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
Thesis supervisor:
Ing. Eduard Pintér, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Sledovanie zmien niektorých parametrov hrozna vybraných odrôd viniča hroznorodého počas dozrievania
Summary:
Cieľom záverečnej práce bolo sledovanie zmien niektorých parametrov hrozna – obsahu glukózy, fruktózy, kyseliny jablčnej, celkového obsahu alkoholu - vybraných odrôd vinič hroznorodého - Alibernet, André, Bianca, Frankovka modrá, Furmint, Kofranka, Muskat citronnyj, Müller-Thurgau, Rizling rýnsky, Sauvignon, Tramín červený, Zweigeltrebe - počas fenofázy dozrievania hrozna. V dvoch termínoch sme odobrali vzorky hrozna, z ktorých sme odobrali mušt – pri oboch termínoch odberu hrozna sme mušt odobrali v 3 časových variantoch (ihneď z rmutu – variant 0H; po 24 hodinách – variant 24H, t.j. po 24-hodinovej macerácii rmutu; po 72 hodinách – variant 72H) a mušt sme po odobratí ihneď analyzovali na analyzátore Alpha Wine Analyzer (stanovoval sa obsah glukózy, fruktózy, kyseliny jablčnej, potenciálny obsah alkoholu). V oboch termínoch odberu a vo všetkých variantoch sme najvyšší obsah fruktózy (154,82 g/l), glukózy (116,27 g/l), kyseliny jablčnej (5,14 g/l), alkoholu (14,93%), celkových cukrov (257,00 g/l) zistili v hrozne (mušte) odrody Bianca. Najväčší obsah celkových kyselín v 1. termíne zberu sme zistili v hrozne odrody Frankovka modrá (8,46 g/l). Medzi odrodami boli štatisticky vysoko preukazné rozdiely pri všetkých sledovaných parametroch, okrem celkových kyselín, kde boli rozdiely nepreukazné. Výsledky analýzy hrozna (muštu) potvrdili zmeny vybraných parametrov hrozna a potrebu ich sledovania aj z hľadiska účelu využitia hrozna.
Key words:
kyseliny, kyselina jablčná, hrozno, cukry, Vitis vinifera

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited