Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eduard Pintér, PhD.
Identification number: 1539
University e-mail: eduard.pinter [at] uniag.sk
 

     Lesson
     
Publications
     
Supervised theses
     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.
Publications
Code KPČ
Description KPČ
Year
Details
1.
Grape quality parameters in Western Carpathian Region under changing climatic conditions as influenced by drought
Bernáth, Slavko -- Šiška, Bernard -- Paulen, Oleg -- Zuzulová, Veronika -- Pintér, Eduard -- Žilinský, Matej -- Tóth, František
Grape quality parameters in Western Carpathian Region under changing climatic conditions as influenced by drought. In Journal of Ecological Engineering. 21, 4 (2020), p. 39--45. ISSN 2081-139X.
ADM
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020Details
2.The role and importance of some specific content components of fruits
Kačániová, Miroslava -- Pintér, Eduard -- Galovičová, Lucia -- Ivanišová, Eva -- Rovná, Katarína
Z funkcii a významu niektorých špecifických obsahových zložiek plodov ovocných rastlín = The role and importance of some specific content components of fruits. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Selektívne k významovosti využívania niektorých zástupcov uplatňovaných v pestovateľských štruktúrach úžitkových záhradníckych rastlín pre spotrebiteľsko-spracovateľské prostredie. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2020, p. 28--31. ISBN 978-80-973463-4-8 (brož.).
AFD
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2020Details
3.The use of biological waste for processing of fruits from fruit plants
Kačániová, Miroslava -- Pintér, Eduard -- Galovičová, Lucia -- Kunová, Simona -- Rovná, Katarína
Využitie odpadov pri spracovaní plodov z ovocných rastlín = The use of biological waste for processing of fruits from fruit plants. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Selektívne k významovosti využívania niektorých zástupcov uplatňovaných v pestovateľských štruktúrach úžitkových záhradníckych rastlín pre spotrebiteľsko-spracovateľské prostredie. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2020, p. 45--48. ISBN 978-80-973463-4-8 (brož.).
AFD
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
2020
Details
4.Vinohradníctvo, vinárstvo, someliérstvo
Ailer, Štefan -- Pintér, Eduard
Vinohradníctvo, vinárstvo, somelierstvo: pre letnú školu vinohradníctva a vinárstva a pre akteditovaný kurz Fundamenty enológie. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2020. 130 p. ISBN 978-80-552-2170-0.
ACB
Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
2020
Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.