Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
Identification number: 1541
University e-mail: monika.bozikova [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Physics (TF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alexandra Ábelová
Optimalizácia prevádzkových podmienok solárnych systémov v rodinných domoch
April 2014Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Ábelová
Hodnotenie efektívnosti využitia aktívnych solárnych systémov a prvkov solárnej architektúry z pohľadu kvality
May 2012Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladimír Ambruš
Porovnanie potenciálu využitia slnečnej energie vo vybraných regiónoch Slovenska
April 2015Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Július Balla
Aplikácia pasívnych a aktívnych energetických prvkov v rodinnom dome
April 2014Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Július Balla
Zlepšenie tepelnej bilancie rodinného domu
April 2016Displaying the final thesis
6.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Maroš Baňas
Meranie vybraných fyzikálnych parametrov tekutých médií využívaných v technických zariadeniach
April 2017Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Maroš Baňas
Meranie vybraných fyzikálnych parametrov tekutých médií využívaných v technických zariadeniach
April 2017Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michal Bedlek
Aplikácie malých fotovoltaických systémov v praxi
April 2015Displaying the final thesis
9.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Martin Belan
Uplatnenie vybraných fyzikálnych princípov v alternatívnych zdrojoch energie
April 2014Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matúš Bilčík
Analýza vplyvu vybraných externých faktorov na výkonnostné parametre fotovoltaického systému
April 2017Displaying the final thesis
11.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Matúš Bilčík
Analýza vplyvu využitia slnečného žiarenia na energetickú bilanciu poľnohospodárskych objektov
September 2020Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matúš Bilčík
Hodnotenie vybraných externých faktorov ovplyvňujúcich dimenzovanie fotovoltaického systému
April 2015Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Bílená
Analýza ekonomických aspektov a ich súvislosť s hodnotením kvality vo výrobnej organizácii
April 2013Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Bílená
Uplatnenie princípov TQM vo vybranej výrobnej organizácii
April 2015Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladimír Bokroš
Solárne systémy a ich využitie v doprave a manipulácii.
May 2012Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Borza
Analýza fyzikálnych vlastností vybraných palív
May 2011Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Borza
Analýza kvality biopalív meraním vybraných fyzikálnych parametrov
April 2013Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Borzová
Hodnotenie kvality materiálov s nehomogénnou štruktúrou meraním fyzikálnych parametrov
April 2013Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Borzová
Hodnotenie kvality vybraných technických materiálov fyzikálnymi metódami
May 2011Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matúš Bošanský, PhD.
Technologické a prevádzkové aspekty výroby elektrickej energie v solárnych zariadeniach
April 2011Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominik Bozáň
Hodnotenie kvalitatívnych parametrov kvapalných a suspenzoidných materiálov používaných v technických zariadeniach
April 2019Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dominik Bozáň
Identifikácia kvalitatívnych parametrov kvapalín používaných v technických zariadeniach
April 2017Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Štefan Broškovič
Vplyv vybraných fyzikálnych vlastností palív na spoľahlivosť prevádzky technických zariadení
May 2014Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Šimon Bruchatý
Vplyv fyzikálnych vlastností mazív na prevádzku vybraných technických zariadení
April 2015Displaying the final thesis
25.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Mário Buday
Možnosti využitia elektrického pohonu v doprave
April 2015Displaying the final thesis
26.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Lukáš Bystrický
Analýza vhodnosti využitia rôznych techník merania termofyzikálnych parametrov na identifikáciu tepelných vlastností materiálov
April 2017Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Bystrický
Experimentálne hodnotenie vybraných termofyzikálnych parametrov materiálov používaných v drevodomoch
April 2017Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Bystrický
Hodnotenie technicko-fyzikálnych parametrov vybraných stavebných materiálov
April 2015Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Cintula
Hodnotenie kvality zvarov
May 2012Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Cisár
Možnosti využitia veterných agregátov v okrese Šaľa
April 2015Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Daniš
Hodnotenie kvality biomasy fyzikálnymi metódami
May 2012Displaying the final thesis
32.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Peter Dobrodenka
Solárne systémy pre rodinné domy
April 2013Displaying the final thesis
33.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Dalibor Dóczy
Analýza vybraných fyzikálnych vlastností kvapalných a suspenzoidných materiálov používaných v technických zariadeniach
April 2020Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zdenek Donoval
Prevádzkové aspekty tlakového trubicového systému na ohrev a výrobu teplej úžitkovej vody
April 2014Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Dávid Dopirák
Hodnotenie vplyvu reflexivity povrchu a intenzity slnečného žiarenia na výkon solárnych zariadení
April 2018Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Roman Durdiak
Chemická úprava vody pre technické a energetické účely
May 2011Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Durdiak
Úprava povrchových vôd pre ďalšie využitie vo vykurovacích systémoch
April 2013Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Ďuriš
Identifikácia vybraných termofyzikálnych parametrov zatepľovacích materiálov
April 2019Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Juraj Ďurovič
Analýza vplyvu rýchlosti vetra na výkon fotovoltaického systému
April 2017Displaying the final thesis
40.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Adriána Fügediová
Porovnanie vybraných parametrov solárnych kolektorových systémov
April 2015Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Gašperák
Analýza procesu spracovania biomasy na energetické účely a hodnotenie jej fyzikálnych vlastností
April 2015Displaying the final thesis
42.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Juraj Gulčík
Experimentálne hodnotenie fyzikálnych vlastností vybraných produktov z biomasy
April 2020Displaying the final thesis
43.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Silvia Hanáková
Analýza bezpečnosti práce vo fyzikálnych laboratóriách
April 2020Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Horák
Audit systému manažérstva kvality
May 2012Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Chudý
Možnosti využitia malých veterných elektrární
May 2012Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miloš Ilavský
Analýza prevádzkových faktorov malej vodnej elektrárne
April 2014Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Jakubáč
Alternatívny pohon pre tepelné čerpadlo
April 2015Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Jakubáč
Aplikačný program pre spracovanie a vyhodnotenie dát z fotovoltaického systému
April 2017Displaying the final thesis
49.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Milan Kajanovič
Analýza prevádzkových aspektov veterných agregátov pre rodinné domy
April 2013Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Róbert Kazáň
Návrh a vypracovanie štúdie veterného parku Branč
May 2012Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Štefan Kis
Hodnotenie prevádzkových parametrov fotovoltaickej elektrárne Kolárovo - Častá
April 2014Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mgr. Petr Kotoulek
Analýza vybraných faktorov ovplyvňujúcich prevádzku fotovoltaických systémov
April 2014Displaying the final thesis
53.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Mgr. Petr Kotoulek
Hodnotenie vplyvu vybraných fyzikálnych faktorov na kvalitatívne parametre materiálov biologického pôvodu
September 2020Displaying the final thesis
54.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): David Križanovič
Návrh využitia prvkov pasívnej solárnej architektúry v rodinnom dome
April 2015Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marián Krupa
Uplatnenie vybraných fyzikálnych princípov v alternatívnych zdrojoch energie
April 2014Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marcel Kupec
Bezpečnosť informačných systémov
May 2013Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. René Kuťka
Návrh zdrojov využívajúcich slnečnú energiu v rodinnom dome
April 2015Displaying the final thesis
58.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Ján Lacek
Analýza vplyvu teploty na výkon solárnych panelov prostredníctvom matematického modelu
April 2018Displaying the final thesis
59.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Ján Lacek
Analýza vplyvu teploty na výkon solárnych panelov prostredníctvom matematického modelu
April 2019Displaying the final thesis
60.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Patrik Lacko
Hodnotenie kvality vybraných technických materiálov fyzikálnymi metódami
April 2017Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Šimon Leskovský
Analýza vybraných fyzikálnych parametrov biomasy a ich vplyv na jej kvalitu
April 2014Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Mako
Hodnotenie kvality vybraných tekutín fyzikálnymi metódami
May 2012Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mgr. Martin Malínek, PhD.
Hodnotenie prevádzkových aspektov fotovoltaických systémov
April 2014Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Mgr. Martin Malínek, PhD.
Vplyv vybraných fyzikálnych faktorov na prevádzku solárnych systémov
September 2019Displaying the final thesis
65.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Peter Martinec
Analýza vplyvu osvetlenia priestorov na bezpečnosť ich používania
April 2020Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marián Miklós
Meranie a skúšky mechanických vlastností materiálov vo vybranom výrobnom podniku
April 2011Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Mikulka
Porovnanie meracích metód využívaných na analýzu vybraných vlastností alternatívnych palív
April 2016Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Nemeček
Analýza Environmentálnych a prevádzkových aspektov veterného parku Báb
April 2011Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Denis Novota
Identifikácia kvalitatívnych parametrov priemyselných mazív
April 2019Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Denis Novota
Určovanie vplyvu kvalitatívnych parametrov vybraných materiálov termofyzikálnymi metódami
April 2017Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Novoveský
Riešenie koncepcie vybraných zariadení pre obnoviteľné zdroje energie v prostredí Visual C Sharp
April 2015Displaying the final thesis
72.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Martin Očkay
Automatická regulácia teploty vybraného objektu pomocou tepelného čerpadla doplneného konvenčným vykurovaním
April 2020Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Peter Oršulík
Hodnotenie intenzity osvetlenia pracovného priestoru
April 2016Displaying the final thesis
74.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Peter Oršulík
Metódy merania a ich využitie v systéme riadenia kvality výrobného procesu
April 2013Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Patrik Rosa
Aplikácia termofyzikálnych metód merania pri analýze vybraných stavebných materiálov
April 2011Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Rastislav Sakoš
Nízkoenergetické domy v teórii a praxi
April 2014Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Rastislav Sakoš
Realizácia vybraných aktívnych a pasívnych prvkov v NED
April 2016Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Skala
Posúdenie vhodnosti lokality pre výstavbu veterného parku monitorovaním veterných podmienok
April 2016Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Helena Šebová
Využitie tepelného čerpadla vo vybranom objekte
May 2017Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Šípka
Využitie úsporných svietidiel vo verejnom osvetlení
April 2011Displaying the final thesis
81.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Lukáš Španír
Veterné parky v teórii a praxi
July 2011Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Šurábová
Hodnotenie vybraných fyzikálnych parametrov motorových olejov
April 2015Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Šurábová
Solárne systémy pre rodinné domy
April 2013Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrej Šuran
Solárne systémy pre rodinné domy
April 2013Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Šuran
Trhová analýza ekonomických možností inštalácie a využitia fotovoltaiky
May 2015Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Rastislav Varchol
Hodnotenie prevádzkových aspektov bioplynovej stanice prostredníctvom analýzy dát
April 2016Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Vereš
Hodnotenie kvalitatívnych parametrov vybraných stavebných konštrukcií analýzou technicko-fyzikálnych vlastností
May 2014Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Vlčko
Identifikácia termofyzikálnych parametrov stavebných materiálov používaných v súčasných konštrukčných systémoch stavieb
April 2018Displaying the final thesis
89.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Barbora Vrabcová
Návrh využitia vybraných alternatívnych zdrojov energie v rodinnom dome
April 2015Displaying the final thesis
90.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Zajko
Experimentálne hodnotenie kvality osvetlenia vybraných pracovných priestorov
April 2018Displaying the final thesis
91.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ľuboš Zimula
Analýza vplyvu vybraných parametrov na výkon fotovoltaického systému
April 2017Displaying the final thesis
92.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľuboš Zimula
Experimentálne hodnotenie fyzikálnych vlastností vybraných biopalív
April 2019Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress