Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
Identifikačné číslo: 1541
Univerzitný e-mail: monika.bozikova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra fyziky (TF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Alexandra Ábelová
Optimalizácia prevádzkových podmienok solárnych systémov v rodinných domoch
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Ábelová
Hodnotenie efektívnosti využitia aktívnych solárnych systémov a prvkov solárnej architektúry z pohľadu kvality
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vladimír Ambruš
Porovnanie potenciálu využitia slnečnej energie vo vybraných regiónoch Slovenska
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Július Balla
Aplikácia pasívnych a aktívnych energetických prvkov v rodinnom dome
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Július Balla
Zlepšenie tepelnej bilancie rodinného domu
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Maroš Baňas
Meranie vybraných fyzikálnych parametrov tekutých médií využívaných v technických zariadeniach
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Maroš Baňas
Meranie vybraných fyzikálnych parametrov tekutých médií využívaných v technických zariadeniach
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Michal Bedlek
Aplikácie malých fotovoltaických systémov v praxi
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Martin Belan
Uplatnenie vybraných fyzikálnych princípov v alternatívnych zdrojoch energie
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matúš Bilčík
Analýza vplyvu vybraných externých faktorov na výkonnostné parametre fotovoltaického systému
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Matúš Bilčík
Analýza vplyvu využitia slnečného žiarenia na energetickú bilanciu poľnohospodárskych objektov
september 2020Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matúš Bilčík
Hodnotenie vybraných externých faktorov ovplyvňujúcich dimenzovanie fotovoltaického systému
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lenka Bílená
Analýza ekonomických aspektov a ich súvislosť s hodnotením kvality vo výrobnej organizácii
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Bílená
Uplatnenie princípov TQM vo vybranej výrobnej organizácii
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vladimír Bokroš
Solárne systémy a ich využitie v doprave a manipulácii.
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Borza
Analýza fyzikálnych vlastností vybraných palív
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Borza
Analýza kvality biopalív meraním vybraných fyzikálnych parametrov
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Borzová
Hodnotenie kvality materiálov s nehomogénnou štruktúrou meraním fyzikálnych parametrov
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Borzová
Hodnotenie kvality vybraných technických materiálov fyzikálnymi metódami
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matúš Bošanský, PhD.
Technologické a prevádzkové aspekty výroby elektrickej energie v solárnych zariadeniach
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominik Bozáň
Hodnotenie kvalitatívnych parametrov kvapalných a suspenzoidných materiálov používaných v technických zariadeniach
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dominik Bozáň
Identifikácia kvalitatívnych parametrov kvapalín používaných v technických zariadeniach
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Štefan Broškovič
Vplyv vybraných fyzikálnych vlastností palív na spoľahlivosť prevádzky technických zariadení
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Šimon Bruchatý
Vplyv fyzikálnych vlastností mazív na prevádzku vybraných technických zariadení
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Mário Buday
Možnosti využitia elektrického pohonu v doprave
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Lukáš Bystrický
Analýza vhodnosti využitia rôznych techník merania termofyzikálnych parametrov na identifikáciu tepelných vlastností materiálov
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Bystrický
Experimentálne hodnotenie vybraných termofyzikálnych parametrov materiálov používaných v drevodomoch
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lukáš Bystrický
Hodnotenie technicko-fyzikálnych parametrov vybraných stavebných materiálov
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Cintula
Hodnotenie kvality zvarov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Cisár
Možnosti využitia veterných agregátov v okrese Šaľa
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Daniš
Hodnotenie kvality biomasy fyzikálnymi metódami
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Peter Dobrodenka
Solárne systémy pre rodinné domy
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Dalibor Dóczy
Analýza vybraných fyzikálnych vlastností kvapalných a suspenzoidných materiálov používaných v technických zariadeniach
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zdenek Donoval
Prevádzkové aspekty tlakového trubicového systému na ohrev a výrobu teplej úžitkovej vody
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Dávid Dopirák
Hodnotenie vplyvu reflexivity povrchu a intenzity slnečného žiarenia na výkon solárnych zariadení
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Roman Durdiak
Chemická úprava vody pre technické a energetické účely
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Roman Durdiak
Úprava povrchových vôd pre ďalšie využitie vo vykurovacích systémoch
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Ďuriš
Identifikácia vybraných termofyzikálnych parametrov zatepľovacích materiálov
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Juraj Ďurovič
Analýza vplyvu rýchlosti vetra na výkon fotovoltaického systému
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Adriána Fügediová
Porovnanie vybraných parametrov solárnych kolektorových systémov
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lukáš Gašperák
Analýza procesu spracovania biomasy na energetické účely a hodnotenie jej fyzikálnych vlastností
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Juraj Gulčík
Experimentálne hodnotenie fyzikálnych vlastností vybraných produktov z biomasy
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Silvia Hanáková
Analýza bezpečnosti práce vo fyzikálnych laboratóriách
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Horák
Audit systému manažérstva kvality
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Chudý
Možnosti využitia malých veterných elektrární
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miloš Ilavský
Analýza prevádzkových faktorov malej vodnej elektrárne
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Jakubáč
Alternatívny pohon pre tepelné čerpadlo
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Jakubáč
Aplikačný program pre spracovanie a vyhodnotenie dát z fotovoltaického systému
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Milan Kajanovič
Analýza prevádzkových aspektov veterných agregátov pre rodinné domy
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Róbert Kazáň
Návrh a vypracovanie štúdie veterného parku Branč
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Štefan Kis
Hodnotenie prevádzkových parametrov fotovoltaickej elektrárne Kolárovo - Častá
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mgr. Petr Kotoulek
Analýza vybraných faktorov ovplyvňujúcich prevádzku fotovoltaických systémov
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Mgr. Petr Kotoulek
Hodnotenie vplyvu vybraných fyzikálnych faktorov na kvalitatívne parametre materiálov biologického pôvodu
september 2020Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: David Križanovič
Návrh využitia prvkov pasívnej solárnej architektúry v rodinnom dome
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marián Krupa
Uplatnenie vybraných fyzikálnych princípov v alternatívnych zdrojoch energie
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marcel Kupec
Bezpečnosť informačných systémov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. René Kuťka
Návrh zdrojov využívajúcich slnečnú energiu v rodinnom dome
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Ján Lacek
Analýza vplyvu teploty na výkon solárnych panelov prostredníctvom matematického modelu
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Ján Lacek
Analýza vplyvu teploty na výkon solárnych panelov prostredníctvom matematického modelu
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Patrik Lacko
Hodnotenie kvality vybraných technických materiálov fyzikálnymi metódami
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Šimon Leskovský
Analýza vybraných fyzikálnych parametrov biomasy a ich vplyv na jej kvalitu
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Mako
Hodnotenie kvality vybraných tekutín fyzikálnymi metódami
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mgr. Martin Malínek, PhD.
Hodnotenie prevádzkových aspektov fotovoltaických systémov
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Mgr. Martin Malínek, PhD.
Vplyv vybraných fyzikálnych faktorov na prevádzku solárnych systémov
september 2019Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Peter Martinec
Analýza vplyvu osvetlenia priestorov na bezpečnosť ich používania
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marián Miklós
Meranie a skúšky mechanických vlastností materiálov vo vybranom výrobnom podniku
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Mikulka
Porovnanie meracích metód využívaných na analýzu vybraných vlastností alternatívnych palív
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Nemeček
Analýza Environmentálnych a prevádzkových aspektov veterného parku Báb
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Denis Novota
Identifikácia kvalitatívnych parametrov priemyselných mazív
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Denis Novota
Určovanie vplyvu kvalitatívnych parametrov vybraných materiálov termofyzikálnymi metódami
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Novoveský
Riešenie koncepcie vybraných zariadení pre obnoviteľné zdroje energie v prostredí Visual C Sharp
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Martin Očkay
Automatická regulácia teploty vybraného objektu pomocou tepelného čerpadla doplneného konvenčným vykurovaním
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Peter Oršulík
Hodnotenie intenzity osvetlenia pracovného priestoru
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Peter Oršulík
Metódy merania a ich využitie v systéme riadenia kvality výrobného procesu
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Patrik Rosa
Aplikácia termofyzikálnych metód merania pri analýze vybraných stavebných materiálov
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Rastislav Sakoš
Nízkoenergetické domy v teórii a praxi
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Rastislav Sakoš
Realizácia vybraných aktívnych a pasívnych prvkov v NED
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
78.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Skala
Posúdenie vhodnosti lokality pre výstavbu veterného parku monitorovaním veterných podmienok
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Helena Šebová
Využitie tepelného čerpadla vo vybranom objekte
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Šípka
Využitie úsporných svietidiel vo verejnom osvetlení
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
81.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Lukáš Španír
Veterné parky v teórii a praxi
júl 2011Zobrazenie záverečnej práce
82.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Šurábová
Hodnotenie vybraných fyzikálnych parametrov motorových olejov
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
83.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michaela Šurábová
Solárne systémy pre rodinné domy
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrej Šuran
Solárne systémy pre rodinné domy
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
85.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrej Šuran
Trhová analýza ekonomických možností inštalácie a využitia fotovoltaiky
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
86.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Rastislav Varchol
Hodnotenie prevádzkových aspektov bioplynovej stanice prostredníctvom analýzy dát
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
87.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Vereš
Hodnotenie kvalitatívnych parametrov vybraných stavebných konštrukcií analýzou technicko-fyzikálnych vlastností
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
88.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Vlčko
Identifikácia termofyzikálnych parametrov stavebných materiálov používaných v súčasných konštrukčných systémoch stavieb
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
89.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Barbora Vrabcová
Návrh využitia vybraných alternatívnych zdrojov energie v rodinnom dome
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
90.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Zajko
Experimentálne hodnotenie kvality osvetlenia vybraných pracovných priestorov
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
91.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ľuboš Zimula
Analýza vplyvu vybraných parametrov na výkon fotovoltaického systému
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
92.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ľuboš Zimula
Experimentálne hodnotenie fyzikálnych vlastností vybraných biopalív
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná