Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
Identifikačné číslo: 1541
Univerzitný e-mail: monika.bozikova [at] uniag.sk
 
docentka - Katedra fyziky (TF)

     
          Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Typ
Záverečná práca
Dokedy
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Alexandra Ábelová
Optimalizácia prevádzkových podmienok solárnych systémov v rodinných domoch
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Ábelová
Hodnotenie efektívnosti využitia aktívnych solárnych systémov a prvkov solárnej architektúry z pohľadu kvality
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Vladimír Ambruš
Porovnanie potenciálu využitia slnečnej energie vo vybraných regiónoch Slovenska
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Július Balla
Aplikácia pasívnych a aktívnych energetických prvkov v rodinnom dome
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Július Balla
Zlepšenie tepelnej bilancie rodinného domu
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca je nekompletnáDP
Autor: Ing. Maroš Baňas
Meranie vybraných fyzikálnych parametrov tekutých médií využívaných v technických zariadeniach
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Maroš Baňas
Meranie vybraných fyzikálnych parametrov tekutých médií využívaných v technických zariadeniach
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Michal Bedlek
Aplikácie malých fotovoltaických systémov v praxi
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Martin Belan
Uplatnenie vybraných fyzikálnych princípov v alternatívnych zdrojoch energie
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matúš Bilčík, PhD.
Analýza vplyvu vybraných externých faktorov na výkonnostné parametre fotovoltaického systému
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Matúš Bilčík, PhD.
Hodnotenie vybraných externých faktorov ovplyvňujúcich dimenzovanie fotovoltaického systému
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizP
Autor: Ing. Matúš Bilčík, PhD.
Vytvorenie výkonového modelu fotovoltaického systému a posúdenie vplyvu jeho inštalácie na energetickú bilanciu poľnohospodárskeho objektu
august 2020
Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Lenka Bílená
Analýza ekonomických aspektov a ich súvislosť s hodnotením kvality vo výrobnej organizácii
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Bílená
Uplatnenie princípov TQM vo vybranej výrobnej organizácii
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Vladimír Bokroš
Solárne systémy a ich využitie v doprave a manipulácii.
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Borza
Analýza fyzikálnych vlastností vybraných palív
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Peter Borza
Analýza kvality biopalív meraním vybraných fyzikálnych parametrov
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Borzová
Hodnotenie kvality materiálov s nehomogénnou štruktúrou meraním fyzikálnych parametrov
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Jana Borzová
Hodnotenie kvality vybraných technických materiálov fyzikálnymi metódami
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matúš Bošanský, PhD.
Technologické a prevádzkové aspekty výroby elektrickej energie v solárnych zariadeniach
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dominik Bozáň
Hodnotenie kvalitatívnych parametrov kvapalných a suspenzoidných materiálov používaných v technických zariadeniach
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dominik Bozáň
Identifikácia kvalitatívnych parametrov kvapalín používaných v technických zariadeniach
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Štefan Broškovič
Vplyv vybraných fyzikálnych vlastností palív na spoľahlivosť prevádzky technických zariadení
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Šimon Bruchatý
Vplyv fyzikálnych vlastností mazív na prevádzku vybraných technických zariadení
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Mário Buday
Možnosti využitia elektrického pohonu v doprave
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Ing. Lukáš Bystrický
Analýza vhodnosti využitia rôznych techník merania termofyzikálnych parametrov na identifikáciu tepelných vlastností materiálov
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lukáš Bystrický
Experimentálne hodnotenie vybraných termofyzikálnych parametrov materiálov používaných v drevodomoch
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lukáš Bystrický
Hodnotenie technicko-fyzikálnych parametrov vybraných stavebných materiálov
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Lukáš Cintula
Hodnotenie kvality zvarov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lukáš Cisár
Možnosti využitia veterných agregátov v okrese Šaľa
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Lukáš Daniš
Hodnotenie kvality biomasy fyzikálnymi metódami
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Peter Dobrodenka
Solárne systémy pre rodinné domy
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Dalibor Dóczy
Analýza vybraných fyzikálnych vlastností motorových olejov používaných v technických zariadeniach
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zdenek Donoval
Prevádzkové aspekty tlakového trubicového systému na ohrev a výrobu teplej úžitkovej vody
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Dávid Dopirák
Hodnotenie vplyvu reflexivity povrchu a intenzity slnečného žiarenia na výkon solárnych zariadení
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Roman Durdiak
Chemická úprava vody pre technické a energetické účely
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Roman Durdiak
Úprava povrchových vôd pre ďalšie využitie vo vykurovacích systémoch
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Ďuriš
Identifikácia vybraných termofyzikálnych parametrov zatepľovacích materiálov
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Juraj Ďurovič
Analýza vplyvu rýchlosti vetra na výkon fotovoltaického systému
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Adriána Fügediová
Porovnanie vybraných parametrov solárnych kolektorových systémov
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Lukáš Gašperák
Analýza procesu spracovania biomasy na energetické účely a hodnotenie jej fyzikálnych vlastností
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Juraj Gulčík
Hodnotenie tepelnotechnických vlastností izolačných materiálov používaných v drevostavbách
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Silvia Hanáková
Analýza bezpečnosti práce vo fyzikálnom laboratóriu
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Horák
Audit systému manažérstva kvality
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Chudý
Možnosti využitia malých veterných elektrární
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Miloš Ilavský
Analýza prevádzkových faktorov malej vodnej elektrárne
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Jakubáč
Alternatívny pohon pre tepelné čerpadlo
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Jakubáč
Aplikačný program pre spracovanie a vyhodnotenie dát z fotovoltaického systému
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Milan Kajanovič
Analýza prevádzkových aspektov veterných agregátov pre rodinné domy
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Róbert Kazáň
Návrh a vypracovanie štúdie veterného parku Branč
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Štefan Kis
Hodnotenie prevádzkových parametrov fotovoltaickej elektrárne Kolárovo - Častá
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Mgr. Petr Kotoulek
Analýza vybraných faktorov ovplyvňujúcich prevádzku fotovoltaických systémov
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Mgr. Petr Kotoulek
Hodnotenie vplyvu vybraných fyzikálnych faktorov na kvalitatívne parametre materiálov biologického pôvodu
september 2020
Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: David Križanovič
Návrh využitia prvkov pasívnej solárnej architektúry v rodinnom dome
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marián Krupa
Uplatnenie vybraných fyzikálnych princípov v alternatívnych zdrojoch energie
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
56.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marcel Kupec
Bezpečnosť informačných systémov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
57.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. René Kuťka
Návrh zdrojov využívajúcich slnečnú energiu v rodinnom dome
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
58.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Ján Lacek
Analýza vplyvu teploty na výkon solárnych panelov prostredníctvom matematického modelu
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
59.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Ján Lacek
Analýza vplyvu teploty na výkon solárnych panelov prostredníctvom matematického modelu
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
60.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Patrik Lacko
Hodnotenie kvality vybraných technických materiálov fyzikálnymi metódami
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
61.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Šimon Leskovský
Analýza vybraných fyzikálnych parametrov biomasy a ich vplyv na jej kvalitu
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
62.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Mako
Hodnotenie kvality vybraných tekutín fyzikálnymi metódami
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
63.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mgr. Martin Malínek, PhD.
Hodnotenie prevádzkových aspektov fotovoltaických systémov
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
64.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Mgr. Martin Malínek, PhD.
Vplyv vybraných fyzikálnych faktorov na prevádzku solárnych systémov
september 2019Zobrazenie záverečnej práce
65.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Peter Martinec
Analýza vplyvu osvetlenia vybraných priestorov na bezpečnosť ich používania
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
66.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Marián Miklós
Meranie a skúšky mechanických vlastností materiálov vo vybranom výrobnom podniku
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Mikulka
Porovnanie meracích metód využívaných na analýzu vybraných vlastností alternatívnych palív
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Nemeček
Analýza Environmentálnych a prevádzkových aspektov veterného parku Báb
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
69.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Denis Novota
Identifikácia kvalitatívnych parametrov priemyselných mazív
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
70.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Denis Novota
Určovanie vplyvu kvalitatívnych parametrov vybraných materiálov termofyzikálnymi metódami
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Martin Novoveský
Riešenie koncepcie vybraných zariadení pre obnoviteľné zdroje energie v prostredí Visual C Sharp
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
72.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martin Očkay
Monitorovanie prevádzky tepelného čerpadla a návrh fotovoltaického systému pre jeho pohon
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
73.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Peter Oršulík
Hodnotenie intenzity osvetlenia pracovného priestoru
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Bc. Peter Oršulík
Metódy merania a ich využitie v systéme riadenia kvality výrobného procesu
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
75.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Patrik Rosa
Aplikácia termofyzikálnych metód merania pri analýze vybraných stavebných materiálov
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
76.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Rastislav Sakoš
Nízkoenergetické domy v teórii a praxi
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
77.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Rastislav Sakoš
Realizácia vybraných aktívnych a pasívnych prvkov v NED
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
78.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Skala
Posúdenie vhodnosti lokality pre výstavbu veterného parku monitorovaním veterných podmienok
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Helena Šebová
Využitie tepelného čerpadla vo vybranom objekte
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
80.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Jozef Šípka
Využitie úsporných svietidiel vo verejnom osvetlení
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
81.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Lukáš Španír
Veterné parky v teórii a praxi
júl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
82.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Šurábová
Hodnotenie vybraných fyzikálnych parametrov motorových olejov
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
83.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michaela Šurábová
Solárne systémy pre rodinné domy
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
84.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Andrej Šuran
Solárne systémy pre rodinné domy
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
85.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrej Šuran
Trhová analýza ekonomických možností inštalácie a využitia fotovoltaiky
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
86.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Rastislav Varchol
Hodnotenie prevádzkových aspektov bioplynovej stanice prostredníctvom analýzy dát
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
87.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ján Vereš
Hodnotenie kvalitatívnych parametrov vybraných stavebných konštrukcií analýzou technicko-fyzikálnych vlastností
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
88.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Juraj Vlčko
Identifikácia termofyzikálnych parametrov stavebných materiálov používaných v súčasných konštrukčných systémoch stavieb
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
89.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Barbora Vrabcová
Návrh využitia vybraných alternatívnych zdrojov energie v rodinnom dome
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
90.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Zajko
Experimentálne hodnotenie kvality osvetlenia vybraných pracovných priestorov
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
91.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ľuboš Zimula
Analýza vplyvu vybraných parametrov na výkon fotovoltaického systému
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
92.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ľuboš Zimula
Experimentálne hodnotenie fyzikálnych vlastností vybraných biopalív
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná