Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Peter Obtulovič, CSc.
Identification number: 1542
 
Associate professor - Department of Statistics and Operations Research (FEM)

Contacts
     
Lesson
     
     
Publications
     
Bodies
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Final thesis
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Bebjak
Analýza vybraných ukazovateľov hospodárenia obchodného reťazca
April 2017
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marián Beník
Využitie SARIMA modelov pri prognózach cien vybraných druhov potravín
April 2013
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dávid Beňo
Komparácia vyvoja cien pohoných látok vo vybraných krajinách EÚ
April 2017
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dávid Beňo
Využitie adaptívnych modelov pri prognózach cien vybraných druhov potravín
April 2019Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Barbora Divékyová
Prognóza populácie v Trenčianskom kraji do roku 2040
April 2017
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Sandra Fintová
Finančno-ekonomická analýza podniku
May 2011
Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Barbora Gabrhelová
Národné účtovníctvo ako nástroj popisu sociálno-ekonomického vývoja
April 2016
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Gažová
Ekonometrické modely diskrétnych a obmedzených premenných
April 2013
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Havetová
Analýza vybraných ukazovateľov životnej úrovne obyvateľov SR
April 2015Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Hlinka
Komparatívna analýza vývoja vybraných makroekonomických ukazovateľov SR a vybraných krajín EÚ
April 2017Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Richard Horváth
Analýza mzdovej disparity na Slovensku a v EÚ
April 2018
Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michaela Hrašková
Prognóza vývoja populácie SR do roku 2050
May 2012
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Terézia Chálková
Regionálne odlišnosti populačného vývoja na Slovensku do roku 2030.
April 2016
Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslava Iliašová
Využitie adaptívnych modelov pri prognózach nezamestnanosti v Nirtianskom kraji
April 2015
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Branislav Klbik
Využitie adaptívnych modelov pri analýze a konštrukcii prognóz nezamestnanosti v Trnavskom kraji
April 2016Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Branislav Klbik
Vývoj nezamestnanosti v Trnavskom kraji
May 2014Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Karolína Klementová
Analýza vývoja kriminality v okrese Nitra
April 2017
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Miroslava Kmošková
Analýza vývoja inflácie na Slovensku a vo vybraných krajinách EÚ
April 2019
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miroslava Kmošková
Analýza zamestnanosti a nezamestnanosti v Trnavskom kraji
May 2017
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Dominika Knížová
Analýza vývoja inflácie v krajinách Višegradskej skupiny a v EU
April 2016
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dana Kočická
Vývoj nezamestnanosti v krajoch SR
May 2012Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Ľubomíra Kočíová
Analýza zamestnanosti a nezamestnanosti v Nitrianskom kraji
April 2011
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Filip Kollár
Regionálne odlišnosti vyoja evidovanej nezamestnanosti na Slovensku
April 2019Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Kollárová
Vývoj inflácie na Slovensku a vo vybraných krajinách EÚ
April 2017Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Lenka Koricinová
Ekonomická analýza vybraného podniku
April 2018
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Sabína Kovácsová
Prognóza populácie v Prešovskom kraji do roku 2050
May 2012Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Barbora Krakovská
Prognóza vývoja populácie Košického kraja do roku 2050
April 2015
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adrián Krošlák
Prognóza evidovanej nezamestnanosti v Nirtianskom kraji
April 2019
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Monika Kseňáková
Analýza vybraných ukazovateľov životnej úrovne obyvateľov SR
April 2014
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Ferdinand Kudry
Modelovanie časových radov technikou MIDAS (Mixed Data Sampling)
April 2020Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Zuzana Kulcsárová
Analýza vybraných makroagregátov v národných účtoch SR
April 2015
Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Diana Kurucová
Analýza vývoja mechanického pohybu obyvateľov SR
April 2017Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Rudolf Lomjanský
Analýza evidovanej nezamestnanosti v Nitrianskom kraji
May 2016Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Rudolf Lomjanský
Zmeny demografického správania populácie na Slovensku a v EÚ
April 2018
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Martina Mačingová
Analýza vybraných ukazovateľov životnej úrovne obyvateľov SR a krajín EÚ
April 2011
Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dominika Macháliková
Komparácia vyvoja cien pohoných látok vo vybraných krajinách EÚ
April 2020
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jakub Machovič
Analýza intervalových údajov
April 2018
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Martina Marčanová
Finančná analýza podniku
May 2012
Displaying the final thesis
39.Final thesis is in progressDT
Written by (author): Bc. Jana Mičeková
Porovnanie zadľženosti obyvateľstva vybraných krajín EÚ
April 2020Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Nedeljaková
Sociálne a ekonomické dopady zmien demografického správania obyvateľov SR a EÚ
April 2017
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dominika Némethová
Ekonometrické modely diskrétnych a obmedzených premenných.
April 2019
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tatiana Nosálová
Priestorová autokorelácia - metóda vymedzenia regionálnych rozdielov v nezamestnanosti
April 2013
Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Petra Podhorná
Miera nezamestnanosti v Trenčianskom kraji
May 2011
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Alexandra Podolanová
Zmeny vo vzdelanostnej štruktúre obyvatelstva.
April 2018Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Práznovská
Využitie Sarima modelov pri prognózach cien vybraných druhov potravín
April 2014
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Raučina
Finančná analýza firmy
May 2012
Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Arnold Simon
Regionálne odlišnosti populačného vývoja na Slovensku do roku 2040
April 2020Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lukáš Szombath
Analýza vývoja vybraných komodít spotrebného koša
April 2015Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lukáš Szombath
Porovnanie presnosti metód odhadu parametrov simultánneho ekonometrického modelu
April 2013
Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Tešlárová
Vývoj prirodzeného pohybu obyvateľov SR a vybraných krajín EÚ.
April 2018Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Alexandra Töröková
Analýza vývoja cien vybraných komodít spotrebného koša
April 2018
Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Zimová
Jednorozmerné ARCH a GARCH modely a ich využitie k prognózam
April 2013
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress