Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Peter Obtulovič, CSc.
Identifikačné číslo: 1542
Univerzitný e-mail: peter.obtulovic [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Bebjak
Analýza vybraných ukazovateľov hospodárenia obchodného reťazca
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marián Beník
Využitie SARIMA modelov pri prognózach cien vybraných druhov potravín
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dávid Beňo
Komparácia vyvoja cien pohoných látok vo vybraných krajinách EÚ
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dávid Beňo
Využitie adaptívnych modelov pri prognózach cien vybraných druhov potravín
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Barbora Divékyová
Prognóza populácie v Trenčianskom kraji do roku 2040
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Sandra Fintová
Finančno-ekonomická analýza podniku
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Barbora Gabrhelová
Národné účtovníctvo ako nástroj popisu sociálno-ekonomického vývoja
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Gažová
Ekonometrické modely diskrétnych a obmedzených premenných
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Havetová
Analýza vybraných ukazovateľov životnej úrovne obyvateľov SR
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Hlinka
Komparatívna analýza vývoja vybraných makroekonomických ukazovateľov SR a vybraných krajín EÚ
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Richard Horváth
Analýza mzdovej disparity na Slovensku a v EÚ
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Hrašková
Prognóza vývoja populácie SR do roku 2050
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Terézia Chálková
Regionálne odlišnosti populačného vývoja na Slovensku do roku 2030.
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslava Iliašová
Využitie adaptívnych modelov pri prognózach nezamestnanosti v Nirtianskom kraji
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Branislav Klbik
Využitie adaptívnych modelov pri analýze a konštrukcii prognóz nezamestnanosti v Trnavskom kraji
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Branislav Klbik
Vývoj nezamestnanosti v Trnavskom kraji
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Karolína Klementová
Analýza vývoja kriminality v okrese Nitra
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslava Kmošková
Analýza vývoja inflácie na Slovensku a vo vybraných krajinách EÚ
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslava Kmošková
Analýza zamestnanosti a nezamestnanosti v Trnavskom kraji
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominika Knížová
Analýza vývoja inflácie v krajinách Višegradskej skupiny a v EU
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dana Kočická
Vývoj nezamestnanosti v krajoch SR
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ľubomíra Kočíová
Analýza zamestnanosti a nezamestnanosti v Nitrianskom kraji
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Filip Kollár
Regionálne odlišnosti vyoja evidovanej nezamestnanosti na Slovensku
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Kollárová
Vývoj inflácie na Slovensku a vo vybraných krajinách EÚ
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Lenka Koricinová
Ekonomická analýza vybraného podniku
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Sabína Kovácsová
Prognóza populácie v Prešovskom kraji do roku 2050
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Barbora Krakovská
Prognóza vývoja populácie Košického kraja do roku 2050
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adrián Krošlák
Prognóza evidovanej nezamestnanosti v Nirtianskom kraji
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Kseňáková
Analýza vybraných ukazovateľov životnej úrovne obyvateľov SR
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Ferdinand Kudry
Modelovanie časových radov technikou MIDAS (Mixed Data Sampling)
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Kulcsárová
Analýza vybraných makroagregátov v národných účtoch SR
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Diana Kurucová
Analýza vývoja mechanického pohybu obyvateľov SR
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Rudolf Lomjanský
Analýza evidovanej nezamestnanosti v Nitrianskom kraji
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Rudolf Lomjanský
Zmeny demografického správania populácie na Slovensku a v EÚ
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Mačingová
Analýza vybraných ukazovateľov životnej úrovne obyvateľov SR a krajín EÚ
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Dominika Macháliková
Komparácia vyvoja cien pohoných látok vo vybraných krajinách EÚ
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jakub Machovič
Analýza intervalových údajov
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Marčanová
Finančná analýza podniku
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Jana Mičeková
Porovnanie zadľženosti obyvateľstva vybraných krajín EÚ
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Nedeljaková
Sociálne a ekonomické dopady zmien demografického správania obyvateľov SR a EÚ
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominika Némethová
Ekonometrické modely diskrétnych a obmedzených premenných.
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tatiana Nosálová
Priestorová autokorelácia - metóda vymedzenia regionálnych rozdielov v nezamestnanosti
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Petra Podhorná
Miera nezamestnanosti v Trenčianskom kraji
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Alexandra Podolanová
Zmeny vo vzdelanostnej štruktúre obyvatelstva.
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Práznovská
Využitie Sarima modelov pri prognózach cien vybraných druhov potravín
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Raučina
Finančná analýza firmy
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Arnold Simon
Regionálne odlišnosti populačného vývoja na Slovensku do roku 2040
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Szombath
Analýza vývoja vybraných komodít spotrebného koša
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lukáš Szombath
Porovnanie presnosti metód odhadu parametrov simultánneho ekonometrického modelu
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Tešlárová
Vývoj prirodzeného pohybu obyvateľov SR a vybraných krajín EÚ.
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Alexandra Töröková
Analýza vývoja cien vybraných komodít spotrebného koša
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Zimová
Jednorozmerné ARCH a GARCH modely a ich využitie k prognózam
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná