Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Peter Obtulovič, CSc.
Identifikačné číslo: 1542
Univerzitný e-mail: peter.obtulovic [at] uniag.sk
 

     Výučba
     
     
Publikácie     Orgány     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná práca
Podrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Bebjak
Analýza vybraných ukazovateľov hospodárenia obchodného reťazca
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Marián Beník
Využitie SARIMA modelov pri prognózach cien vybraných druhov potravín
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dávid Beňo
Komparácia vyvoja cien pohoných látok vo vybraných krajinách EÚ
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Dávid Beňo
Využitie adaptívnych modelov pri prognózach cien vybraných druhov potravín
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Barbora Divékyová
Prognóza populácie v Trenčianskom kraji do roku 2040
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Sandra Fintová
Finančno-ekonomická analýza podniku
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Barbora Gabrhelová
Národné účtovníctvo ako nástroj popisu sociálno-ekonomického vývoja
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Veronika Gažová
Ekonometrické modely diskrétnych a obmedzených premenných
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Havetová
Analýza vybraných ukazovateľov životnej úrovne obyvateľov SR
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Hlinka
Komparatívna analýza vývoja vybraných makroekonomických ukazovateľov SR a vybraných krajín EÚ
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Richard Horváth
Analýza mzdovej disparity na Slovensku a v EÚ
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Michaela Hrašková
Prognóza vývoja populácie SR do roku 2050
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Terézia Chálková
Regionálne odlišnosti populačného vývoja na Slovensku do roku 2030.
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslava Iliašová
Využitie adaptívnych modelov pri prognózach nezamestnanosti v Nirtianskom kraji
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Branislav Klbik
Využitie adaptívnych modelov pri analýze a konštrukcii prognóz nezamestnanosti v Trnavskom kraji
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Branislav Klbik
Vývoj nezamestnanosti v Trnavskom kraji
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Karolína Klementová
Analýza vývoja kriminality v okrese Nitra
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslava Kmošková
Analýza vývoja inflácie na Slovensku a vo vybraných krajinách EÚ
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Miroslava Kmošková
Analýza zamestnanosti a nezamestnanosti v Trnavskom kraji
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dominika Knížová
Analýza vývoja inflácie v krajinách Višegradskej skupiny a v EU
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dana Kočická
Vývoj nezamestnanosti v krajoch SR
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ľubomíra Kočíová
Analýza zamestnanosti a nezamestnanosti v Nitrianskom kraji
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Filip Kollár
Regionálne odlišnosti vyoja evidovanej nezamestnanosti na Slovensku
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Lucia Kollárová
Vývoj inflácie na Slovensku a vo vybraných krajinách EÚ
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Lenka Koricinová
Ekonomická analýza vybraného podniku
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Sabína Kovácsová
Prognóza populácie v Prešovskom kraji do roku 2050
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Barbora Krakovská
Prognóza vývoja populácie Košického kraja do roku 2050
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Adrián Krošlák
Prognóza evidovanej nezamestnanosti v Nirtianskom kraji
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Monika Kseňáková
Analýza vybraných ukazovateľov životnej úrovne obyvateľov SR
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Ferdinand Kudry
Modelovanie časových radov technikou MIDAS (Mixed Data Sampling)
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Zuzana Kulcsárová
Analýza vybraných makroagregátov v národných účtoch SR
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Diana Kurucová
Analýza vývoja mechanického pohybu obyvateľov SR
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Rudolf Lomjanský
Analýza evidovanej nezamestnanosti v Nitrianskom kraji
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Rudolf Lomjanský
Zmeny demografického správania populácie na Slovensku a v EÚ
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martina Mačingová
Analýza vybraných ukazovateľov životnej úrovne obyvateľov SR a krajín EÚ
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dominika Macháliková
Komparácia vyvoja cien pohoných látok vo vybraných krajinách EÚ
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jakub Machovič
Analýza intervalových údajov
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martina Marčanová
Finančná analýza podniku
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Jana Mičeková
Porovnanie zadľženosti obyvateľstva vybraných krajín EÚ
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Jana Nedeljaková
Sociálne a ekonomické dopady zmien demografického správania obyvateľov SR a EÚ
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Dominika Némethová
Ekonometrické modely diskrétnych a obmedzených premenných.
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tatiana Nosálová
Priestorová autokorelácia - metóda vymedzenia regionálnych rozdielov v nezamestnanosti
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Petra Podhorná
Miera nezamestnanosti v Trenčianskom kraji
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Alexandra Podolanová
Zmeny vo vzdelanostnej štruktúre obyvatelstva.
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Monika Práznovská
Využitie Sarima modelov pri prognózach cien vybraných druhov potravín
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Peter Raučina
Finančná analýza firmy
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Arnold Simon
Regionálne odlišnosti populačného vývoja na Slovensku do roku 2040
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lukáš Szombath
Analýza vývoja vybraných komodít spotrebného koša
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lukáš Szombath
Porovnanie presnosti metód odhadu parametrov simultánneho ekonometrického modelu
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Tešlárová
Vývoj prirodzeného pohybu obyvateľov SR a vybraných krajín EÚ.
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Alexandra Töröková
Analýza vývoja cien vybraných komodít spotrebného koša
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Zimová
Jednorozmerné ARCH a GARCH modely a ich využitie k prognózam
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná