Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Identifikační číslo: 1543
Univerzitní e-mail: vlasta.vozarova [at] uniag.sk
 
administrativa - Technická fakulta
Proděkanka - Technická fakulta

     
     
Závěrečná práce          
     
     
Vedené práce
     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na SPU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.
StavTyp
Závěrečná práce
Dokdy
Podrobnosti
1.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Patrik Andrásko
Elektronická podpora výučby a jej uplatnenie pri fyzikálnych laboratórnych meraniach
duben 2013
Zobrazení závěrečné práce
2.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Marek Bekéni
Fyzikálne a ekonomické porovnanie tradičných a alternatívnych palív
duben 2014
Zobrazení závěrečné práce
3.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Marek Bekéni
Vplyv teploty na fyzikálne vlastnosti tradičných a alternatívnych palív
duben 2016
Zobrazení závěrečné práce
4.
Závěrečná práce je nekompletní
DP
Autor: Bc. Mária Bryndzová
DSC analýza technických kvapalín pri nízkych teplotách
duben 2020
Zobrazení závěrečné práce
5.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Mária Bryndzová
Fyzikálne vlastnosti ako ukazovatele kvality chladiacich kvapalín
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
6.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DisP
Autor: Ing. Ján Csillag, PhD.
Využitie fyzikálnych metód pri hodnotení vybraných technologických vlastností ekologických mazív
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
7.Závěrečná práce je nekompletní
DisP
Autor: Ing. Ján Csillag, PhD.
Využitie fyzikálnych metód pri hodnotení vybraných technologických vlastností ekologických mazív
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
8.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Miriama Čandíková
Fyzikálne charakteristiky rôznych druhov biomasy
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
9.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Miriama Čandíková
Hodnotenie vybraných ukazovateľov kvality biomasy na energetické účely fyzikálnymi metódami
duben 2017
Zobrazení závěrečné práce
10.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Peter Danko
Nedeštruktívne skúšanie a kontrola zvarových spojov
květen 2014
Zobrazení závěrečné práce
11.
Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Pavol Drgoňa
Skúmanie vplyvu technologického spracovania biomasy na jej energetické zhodnotenie
duben 2014
Zobrazení závěrečné práce
12.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Kazimír Estélyi
Analýza vplyvu teploty a iných faktorov na vybrané technologické vlastnosti biopalív
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
13.
Závěrečná práce je nekompletní
BP
Autor: Ing. Peter Feješ
Fyzikálne princípy vybraných technických zariadení pre využitie obnoviteľného zdroja energie
duben 2013
Zobrazení závěrečné práce
14.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Peter Feješ
Fyzikálne princípy vybraných technických zariadení pre využitie veternej energie
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
15.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Barbora Gajarská
Skúmanie teplotnej stability materiálov DSC metódou
duben 2021Zobrazení závěrečné práce
16.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Barbora Gajarská
Teplota ako faktor ovplyvňujúci vlastnosti materiálov
duben 2019
Zobrazení závěrečné práce
17.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Ing. František Gajdoš
Fyzikálne faktory ovplyvňujúce vlastnosti materiálov v technologickom procese
duben 2013
Zobrazení závěrečné práce
18.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Bc. František Galgaňák
Fyzikálne metódy skúmania biomasy pre energetické účely
květen 2011
Zobrazení závěrečné práce
19.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. František Galgaňák
Skúmanie vplyvu obsahu vody na energetickú hodnotu pevnej biomasy
duben 2014
Zobrazení závěrečné práce
20.
Závěrečná práce je rozpracována
DPAutor: Bc. Jakub Gašparík
Kontrola originality motorových olejov DSC metódou
duben 2021
Zobrazení závěrečné práce
21.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Jakub Gašparík
Uplatnenie fyzikálnych metód pri kontrole originality technických kvapalín
duben 2019
Zobrazení závěrečné práce
22.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Dominika Gregušová
Posúdenie možných vplyvov veterných elektrární na životné prostredie
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
23.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Kristína Haberlandová
Solárne systémy a návrh využitia pre domácnosti
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
24.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Kristián Hagara
Prehľad a porovnanie technických zariadení na spracovanie peliet
duben 2016
Zobrazení závěrečné práce
25.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Simona Hajdúová
Možnosti využitia vzdelávacieho potenciálu internetu v študijnom programe Spoľahlivosť a bezpečnosť technických systémov
duben 2011
Zobrazení závěrečné práce
26.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Ing. Roland Harsányi
Možnosti skúmania vplyvu teploty na vybrané technologické vlastnosti biomazadiel
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
27.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Roland Harsányi
Skúmanie vplyvu teploty na termofyzikálne vlastnosti biomazadiel
duben 2013
Zobrazení závěrečné práce
28.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Ján Hnát
Skúmanie vplyvu obsahu vody na termofyzikálne vlastnosti biomasy
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
29.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Ján Hnát
Využitie fyzikálnych metód pri hodnotení kvality biopalív
květen 2011
Zobrazení závěrečné práce
30.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Tomáš Horvát
Termofyzikálne vlastnosti materiálov z hľadiska tepelných technologických procesov
duben 2013
Zobrazení závěrečné práce
31.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Richard Hronec
Fyzikálne charakteristiky ako ukazovatele kvality olejov
květen 2020
Zobrazení závěrečné práce
32.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Ľuboš Chrenko
Možnosti energetického využitia odpadov
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
33.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jozef Jančo
Fyzikálne vlastnosti a tribotechnická diagnostika turbínových olejov
duben 2015
Zobrazení závěrečné práce
34.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Tomáš Kenyeres
Skúmanie teplotnej stability olejov metódami termickej analýzy
duben 2013
Zobrazení závěrečné práce
35.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Róbert Kóňa
Skúmanie teplotnej stability technických kvapalín pri prevádzkových teplotách
duben 2017
Zobrazení závěrečné práce
36.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Ivan Kováčik
Fyzikálne vlastnosti biomasy z hľadiska energetického využitia
duben 2011
Zobrazení závěrečné práce
37.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Marek Kročko
Využitie počítačových animácií vo fyzike
duben 2013
Zobrazení závěrečné práce
38.
Závěrečná práce je nekompletní
BP
Autor: Igor Lomen
Koncepcia energeticky sebestačnej farmy
duben 2014
Zobrazení závěrečné práce
39.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Matúš Mada
Energetický potenciál vybraného priemyselného odpadu
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
40.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Boris Magát
Porovnanie fyzikálnych vlastností biomasy z hľadiska energetického využitia
duben 2014
Zobrazení závěrečné práce
41.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Ing. Boris Magát
Vplyv fyzikálnych vlastností biomasy na jej energetické využitie
duben 2012
Zobrazení závěrečné práce
42.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Filip Magáth
Termická analýza vybraných technických kvapalín
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
43.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Lenka Magušinová
Využitie e-learningu pri spracovávaní environmentálnych tém v študijnom programe Spoľahlivosť a bezpečnosť technických systémov
duben 2011
Zobrazení závěrečné práce
44.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Peter Martinec
Sorpčné odvlhčovanie pri uskladňovaní poľnohospodárskych produktov
duben 2011
Zobrazení závěrečné práce
45.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Roman Mihálik
Energetický potenciál vybraného komunálneho odpadu
duben 2013
Zobrazení závěrečné práce
46.
Závěrečná práce je nekompletní
DP
Autor: Ing. Marcel Mladý
Charakteristika procesu vyhorievania palivových kaziet v reaktore
duben 2016
Zobrazení závěrečné práce
47.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Marek Nikel
Termofyzikálne vlastnosti materiálov vo vzťahu k technologickým vlastnostiam
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
48.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Dávid Papp
Možnosti skúmania vplyvu teploty na vybrané technologické vlastnosti biopalív
květen 2011
Zobrazení závěrečné práce
49.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DisP
Autor: Ing. Ana Petrović, PhD.
Využitie fyzikálnych metód pri hodnotení vybraných technologických vlastností biologicky odbúrateľných palív
květen 2018
Zobrazení závěrečné práce
50.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Patrik Petrovský
Prehľad a výroba biopalív so zameraním na výrobu bioetanolu
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
51.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Patrik Petrovský
Termická analýza biopalív
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
52.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Dominika Rečková
Fyzikálne laboratórium z hľadiska organizácie a bezpečnosti práce
duben 2016
Zobrazení závěrečné práce
53.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Jana Rudňanská
Fyzikálne faktory pracovného prostredia z hľadiska bezpečnosti práce
duben 2013
Zobrazení závěrečné práce
54.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Jana Rudňanská
Hodnotenie vplyvu vybraných fyzikálnych faktorov pracovného prostredia z hľadiska bezpečnosti práce
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
55.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Slavomír Sčensný
Fyzikálne vlastnosti biopalív z hľadiska posudzovania ich kvality
duben 2013
Zobrazení závěrečné práce
56.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Tomáš Segíň
Porovnanie vlastností a možností využitia rôznych druhov biopalív
duben 2015
Zobrazení závěrečné práce
57.
Závěrečná práce je nekompletní
DP
Autor: Bc. Jarmila Solárová
Fyzikálne metódy hodnotenia vybraných ukazovateľov kvality biomazív
duben 2013
Zobrazení závěrečné práce
58.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Jarmila Solárová
Fyzikálne metódy skúmania vlastností biomazadiel
květen 2011
Zobrazení závěrečné práce
59.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Monika Solárová
Fyzikálne metódy hodnotenia vybraných ukazovateľov kvality biopalív
duben 2013
Zobrazení závěrečné práce
60.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Monika Solárová
Fyzikálne metódy skúmania vlastností biopalív
květen 2011
Zobrazení závěrečné práce
61.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Marek Solčiansky
Fyzikálne charakteristiky tepelnoizolačných materiálov
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
62.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Michal Striha
MOŽNOSTI A TECHNOLOGICKÉ RIEŠENIA PRE ALTERNATÍVNE ZDROJE ENERGIE
duben 2012
Zobrazení závěrečné práce
63.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Michal Striha
Návrh fotovoltaického systému pre rodinný dom vo vybranej lokalite
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
64.Závěrečná práce je nekompletníDP
Autor: Ing. Michal Striha
Vybrané technologické riešenia pre alternatívne zdroje energie
duben 2014
Zobrazení závěrečné práce
65.
Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Ing. Adam Struhár
Fyzikálne procesy v technológiách tepelného spracovania produktov
duben 2017
Zobrazení závěrečné práce
66.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Ladislav Szabó
Fyzikálne vlastnosti ako ukazovatele kvality produktov biologického pôvodu
duben 2017
Zobrazení závěrečné práce
67.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Alida Szapuová
Elektronická podpora vzdelávania v študijnom programe Spoľahlivosť a bezpečnosť technických systémov
duben 2011
Zobrazení závěrečné práce
68.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Alida Szapuová
Využitie e-learningu pri spracovávaní environmentálnych tém v študijnom programe Kvalita produkcie
duben 2011
Zobrazení závěrečné práce
69.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Eva Száraz
Posúdenie vplyvu termofyzikálnych vlastností obilnín na efektívnosť technologických procesov pozberového spracovania
duben 2011
Zobrazení závěrečné práce
70.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Tomáš Ševčík
Fyzikálne a ekonomické porovnanie rôznych druhov biomasy
duben 2014
Zobrazení závěrečné práce
71.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Tomáš Ševčík
Fyzikálne porovnanie rôznych druhov biomasy
duben 2016
Zobrazení závěrečné práce
72.
Závěrečná práce je nekompletní
BP
Autor: Michal Šťastný
Neodymové magnety a ich využitie v technike
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
73.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Peter Tomášik
Analýza vplyvu teploty a iných faktorov na vybrané technologické vlastností biomazadiel
květen 2010
Zobrazení závěrečné práce
74.Závěrečná práce je nekompletníDP
Autor: Bc. Peter Tomášik
Analýza vplyvu teploty a iných faktorov na vybrané technologické vlastností biomazadiel
květen 2013
Zobrazení závěrečné práce
75.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Vladimír Tomašovič
Skúmanie závislostí termofyzikálnych a technologických vlastností biopalív
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
76.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Lenka Torčíková
Skúmanie vplyvu iných faktorov na viskozitu biomazadiel
květen 2012
Zobrazení závěrečné práce
77.
Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Marián Trubíni
Teplota ako faktor ovplyvňujúci vlastnosti materiálov
duben 2017
Zobrazení závěrečné práce
78.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Adam Varga
Fyzikálne vlastnosti olejov z hľadiska tribologického využitia
duben 2011
Zobrazení závěrečné práce
79.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Lukáš Varga
Fyzikálne vlastnosti ako ukazovatele kvality pevných biopalív
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
80.
Závěrečná práce je nekompletní
DPAutor: Ing. Lukáš Varga
Porovnanie pevných biopalív na základe ich fyzikálnych charakteristík
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
81.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Lukáš Varga
Porovnanie pevných biopalív na základe ich fyzikálnych charakteristík
duben 2017
Zobrazení závěrečné práce
82.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Sabina Veselková
Možnosti využitia termickej analýzy pri skúmaní materiálov
duben 2016
Zobrazení závěrečné práce
83.
Závěrečná práce je nekompletní
DP
Autor: Ing. Peter Vida
Fyzikálne metódy spracovania a hodnotenia produktov
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
84.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Peter Vida
Fyzikálne techniky spracovania produkcie
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
85.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Peter Vida
Vplyv teploty skladovania na kvalitu piva
duben 2016
Zobrazení závěrečné práce
86.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Tomáš Vitan
Opis teplotného správania vybraných kvapalných motorových palív
duben 2017
Zobrazení závěrečné práce
87.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Ondrej Vrablec
Možnosti využitia fyzikálnych metód pri hodnotení vybraných ukazovateľov kvality biopalív
duben 2011Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BP
Bakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabP
Habilitační práce
RigP
Rigorózní práce
TzDisP
Teze disertační práce
ZpMBA
Závěrečná MBA práce
ZP
Závěrečná práce
ZPicv
Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzs
Závěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletníZávěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracovánaZávěrečná práce je rozpracována