Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Identifikačné číslo: 1543
Univerzitný e-mail: vlasta.vozarova [at] uniag.sk
 
docentka - Katedra fyziky (TF)
administratíva - Technická fakulta
Prodekanka - Technická fakulta

     
Výučba
     
     Projekty
     
Publikácie     
     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.Stav
Záverečná práca
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Patrik Andrásko
Elektronická podpora výučby a jej uplatnenie pri fyzikálnych laboratórnych meraniach
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marek Bekéni
Fyzikálne a ekonomické porovnanie tradičných a alternatívnych palív
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Bekéni
Vplyv teploty na fyzikálne vlastnosti tradičných a alternatívnych palív
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Mária Bryndzová
DSC analýza technických kvapalín pri nízkych teplotách
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Mária Bryndzová
Fyzikálne vlastnosti ako ukazovatele kvality chladiacich kvapalín
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Ján Csillag, PhD.
Využitie fyzikálnych metód pri hodnotení vybraných technologických vlastností ekologických mazív
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca je nekompletnáDizP
Autor: Ing. Ján Csillag, PhD.
Využitie fyzikálnych metód pri hodnotení vybraných technologických vlastností ekologických mazív
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Miriama Čandíková
Fyzikálne charakteristiky rôznych druhov biomasy
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miriama Čandíková
Hodnotenie vybraných ukazovateľov kvality biomasy na energetické účely fyzikálnymi metódami
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Danko
Nedeštruktívne skúšanie a kontrola zvarových spojov
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: Pavol Drgoňa
Skúmanie vplyvu technologického spracovania biomasy na jej energetické zhodnotenie
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kazimír Estélyi
Analýza vplyvu teploty a iných faktorov na vybrané technologické vlastnosti biopalív
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: Ing. Peter Feješ
Fyzikálne princípy vybraných technických zariadení pre využitie obnoviteľného zdroja energie
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Peter Feješ
Fyzikálne princípy vybraných technických zariadení pre využitie veternej energie
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Barbora Gajarská
Skúmanie teplotnej stability materiálov DSC metódou
apríl 2021
Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Barbora Gajarská
Teplota ako faktor ovplyvňujúci vlastnosti materiálov
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. František Gajdoš
Fyzikálne faktory ovplyvňujúce vlastnosti materiálov v technologickom procese
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. František Galgaňák
Fyzikálne metódy skúmania biomasy pre energetické účely
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca je nekompletná
DPAutor: Bc. František Galgaňák
Skúmanie vplyvu obsahu vody na energetickú hodnotu pevnej biomasy
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Jakub Gašparík
Kontrola originality motorových olejov DSC metódou
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Jakub Gašparík
Uplatnenie fyzikálnych metód pri kontrole originality technických kvapalín
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dominika Gregušová
Posúdenie možných vplyvov veterných elektrární na životné prostredie
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Kristína Haberlandová
Solárne systémy a návrh využitia pre domácnosti
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Kristián Hagara
Prehľad a porovnanie technických zariadení na spracovanie peliet
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Simona Hajdúová
Možnosti využitia vzdelávacieho potenciálu internetu v študijnom programe Spoľahlivosť a bezpečnosť technických systémov
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Roland Harsányi
Možnosti skúmania vplyvu teploty na vybrané technologické vlastnosti biomazadiel
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Roland Harsányi
Skúmanie vplyvu teploty na termofyzikálne vlastnosti biomazadiel
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Ján Hnát
Skúmanie vplyvu obsahu vody na termofyzikálne vlastnosti biomasy
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ján Hnát
Využitie fyzikálnych metód pri hodnotení kvality biopalív
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Tomáš Horvát
Termofyzikálne vlastnosti materiálov z hľadiska tepelných technologických procesov
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Richard Hronec
Fyzikálne charakteristiky ako ukazovatele kvality olejov
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ľuboš Chrenko
Možnosti energetického využitia odpadov
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Jozef Jančo
Fyzikálne vlastnosti a tribotechnická diagnostika turbínových olejov
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Kenyeres
Skúmanie teplotnej stability olejov metódami termickej analýzy
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Róbert Kóňa
Skúmanie teplotnej stability technických kvapalín pri prevádzkových teplotách
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Ivan Kováčik
Fyzikálne vlastnosti biomasy z hľadiska energetického využitia
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Kročko
Využitie počítačových animácií vo fyzike
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Igor Lomen
Koncepcia energeticky sebestačnej farmy
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matúš Mada
Energetický potenciál vybraného priemyselného odpadu
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Boris Magát
Porovnanie fyzikálnych vlastností biomasy z hľadiska energetického využitia
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Boris Magát
Vplyv fyzikálnych vlastností biomasy na jej energetické využitie
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Filip Magáth
Termická analýza vybraných technických kvapalín
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Magušinová
Využitie e-learningu pri spracovávaní environmentálnych tém v študijnom programe Spoľahlivosť a bezpečnosť technických systémov
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Martinec
Sorpčné odvlhčovanie pri uskladňovaní poľnohospodárskych produktov
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Roman Mihálik
Energetický potenciál vybraného komunálneho odpadu
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca je nekompletná
DPAutor: Ing. Marcel Mladý
Charakteristika procesu vyhorievania palivových kaziet v reaktore
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Nikel
Termofyzikálne vlastnosti materiálov vo vzťahu k technologickým vlastnostiam
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dávid Papp
Možnosti skúmania vplyvu teploty na vybrané technologické vlastnosti biopalív
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Ana Petrović, PhD.
Využitie fyzikálnych metód pri hodnotení vybraných technologických vlastností biologicky odbúrateľných palív
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Patrik Petrovský
Prehľad a výroba biopalív so zameraním na výrobu bioetanolu
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Patrik Petrovský
Termická analýza biopalív
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dominika Rečková
Fyzikálne laboratórium z hľadiska organizácie a bezpečnosti práce
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jana Rudňanská
Fyzikálne faktory pracovného prostredia z hľadiska bezpečnosti práce
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Rudňanská
Hodnotenie vplyvu vybraných fyzikálnych faktorov pracovného prostredia z hľadiska bezpečnosti práce
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Slavomír Sčensný
Fyzikálne vlastnosti biopalív z hľadiska posudzovania ich kvality
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
56.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Segíň
Porovnanie vlastností a možností využitia rôznych druhov biopalív
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Jarmila Solárová
Fyzikálne metódy hodnotenia vybraných ukazovateľov kvality biomazív
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
58.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Jarmila Solárová
Fyzikálne metódy skúmania vlastností biomazadiel
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Monika Solárová
Fyzikálne metódy hodnotenia vybraných ukazovateľov kvality biopalív
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
60.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Monika Solárová
Fyzikálne metódy skúmania vlastností biopalív
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Solčiansky
Fyzikálne charakteristiky tepelnoizolačných materiálov
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
62.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Striha
MOŽNOSTI A TECHNOLOGICKÉ RIEŠENIA PRE ALTERNATÍVNE ZDROJE ENERGIE
apríl 2012
Zobrazenie záverečnej práce
63.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Michal Striha
Návrh fotovoltaického systému pre rodinný dom vo vybranej lokalite
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
64.
Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Michal Striha
Vybrané technologické riešenia pre alternatívne zdroje energie
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
65.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Ing. Adam Struhár
Fyzikálne procesy v technológiách tepelného spracovania produktov
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
66.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ladislav Szabó
Fyzikálne vlastnosti ako ukazovatele kvality produktov biologického pôvodu
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
67.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Alida Szapuová
Elektronická podpora vzdelávania v študijnom programe Spoľahlivosť a bezpečnosť technických systémov
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
68.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Alida Szapuová
Využitie e-learningu pri spracovávaní environmentálnych tém v študijnom programe Kvalita produkcie
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
69.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Eva Száraz
Posúdenie vplyvu termofyzikálnych vlastností obilnín na efektívnosť technologických procesov pozberového spracovania
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
70.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tomáš Ševčík
Fyzikálne a ekonomické porovnanie rôznych druhov biomasy
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
71.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Ševčík
Fyzikálne porovnanie rôznych druhov biomasy
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
72.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: Michal Šťastný
Neodymové magnety a ich využitie v technike
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
73.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Peter Tomášik
Analýza vplyvu teploty a iných faktorov na vybrané technologické vlastností biomazadiel
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Peter Tomášik
Analýza vplyvu teploty a iných faktorov na vybrané technologické vlastností biomazadiel
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
75.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Vladimír Tomašovič
Skúmanie závislostí termofyzikálnych a technologických vlastností biopalív
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
76.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Lenka Torčíková
Skúmanie vplyvu iných faktorov na viskozitu biomazadiel
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Marián Trubíni
Teplota ako faktor ovplyvňujúci vlastnosti materiálov
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
78.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Adam Varga
Fyzikálne vlastnosti olejov z hľadiska tribologického využitia
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
79.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Lukáš Varga
Fyzikálne vlastnosti ako ukazovatele kvality pevných biopalív
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
80.
Záverečná práca je nekompletná
DPAutor: Ing. Lukáš Varga
Porovnanie pevných biopalív na základe ich fyzikálnych charakteristík
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
81.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lukáš Varga
Porovnanie pevných biopalív na základe ich fyzikálnych charakteristík
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
82.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Sabina Veselková
Možnosti využitia termickej analýzy pri skúmaní materiálov
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
83.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Ing. Peter Vida
Fyzikálne metódy spracovania a hodnotenia produktov
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Peter Vida
Fyzikálne techniky spracovania produkcie
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
85.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Vida
Vplyv teploty skladovania na kvalitu piva
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
86.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Vitan
Opis teplotného správania vybraných kvapalných motorových palív
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
87.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ondrej Vrablec
Možnosti využitia fyzikálnych metód pri hodnotení vybraných ukazovateľov kvality biopalív
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná