Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Identifikačné číslo: 1543
Univerzitný e-mail: vlasta.vozarova [at] uniag.sk
 
administratíva - Technická fakulta
Prodekanka - Technická fakulta

Kontakty
     
Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie          
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Posúdenie možných vplyvov veterných elektrární na životné prostredie
Autor: Ing. Dominika Gregušová
Pracovisko:
Vedúci práce: doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Posúdenie možných vplyvov veterných elektrární na životné prostredie
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá možnosťami využitia veternej energie, využívaním veternej energie na Slovensku a vo svete a možnými vplyvmi počas výstavby, resp. prevádzky veternej elektrárne na životné prostredie. V práci je spracovaný literárny prehľad o fyzikálnych princípoch, technologických riešeniach a možnostiach využitia veterných elektrární. V práci sú uvedené konkrétne vstupné a výstupné vplyvy, ktoré pôsobia na životné prostredie a ich hodnota významnosti, tiež porovnanie a analýza vplyvov navrhovanej výstavby na životné prostredie pred začatím výstavby, počas výstavby, počas prevádzkovania a po skončení prevádzky, čiže po odstránení všetkých komponentov z danej lokality. Práca obsahuje charakteristiku a analýzu možných vplyvov veternej elektrárne v navrhovanom objekte "Veterný park Nitra, lokalita Šurianky" na pôdu, vodu, ovzdušie, faunu a flóru, na krajinu a obyvateľstvo a ďalších vplyvov. Na základe posúdenia uvedených vplyvov z hľadiska významnosti je formulovaný záver v zmysle vhodnosti alebo nevhodnosti navrhovanej lokality pre výstavbu veternej elektrárne.
Kľúčové slová:
obnoviteľné zdroje energie, veterná energia, životné prostredie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene