Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Identifikačné číslo: 1543
Univerzitný e-mail: vlasta.vozarova [at] uniag.sk
 
docentka - Katedra fyziky (TF)
administratíva - Technická fakulta
Prodekanka - Technická fakulta

Kontakty               Projekty
     
Publikácie     Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Fyzikálne a ekonomické porovnanie tradičných a alternatívnych palív
Autor:
Ing. Marek Bekéni
Pracovisko: Katedra fyziky (TF)
Vedúci práce: doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Fyzikálne a ekonomické porovnanie tradičných a alternatívnych palív
Abstrakt:
Témou záverečnej práce je fyzikálne a ekonomické porovnanie tradičných a alternatívnych palív. Úvodná časť je venovaná všeobecným informáciám o palivách využívaných v spaľovacích motoroch, ich fyzikálnym a chemickým vlastnostiam, ekonomickým aspektom a tiež analýze súčasného stavu v oblasti palív. V ďalšej časti sú palivá porovnané z hľadiska ich vlastností, potrebných pre využívanie na pohon automobilov a taktiež z hľadiska ekonomickej náročnosti pri prevádzke automobilov na jednotlivé palivá.
Kľúčové slová:
Palivá, Alternatívne palivá, Biopalivá, LPG

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene