Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Identifikačné číslo: 1543
Univerzitný e-mail: vlasta.vozarova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra fyziky (TF)
dekanát - centrum - Technická fakulta
Prodekanka - Technická fakulta

Kontakty     
     
Záverečná práca
     
     
Publikácie
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Analýza vplyvu teploty a iných faktorov na vybrané technologické vlastnosti biopalív
Autor:
Ing. Kazimír Estélyi
Pracovisko:
Katedra fyziky (TF)
Vedúci práce: doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Oponent:
doc. RNDr. Monika Božiková, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:Analýza vplyvu teploty a iných faktorov na vybrané technologické vlastnosti biopalív
Abstrakt:Abstrakt Cieľom predkladanej diplomovej práce je analyzovať vplyv teploty a iných faktorov na technologické vlastnosti biopalív, akými sú spalné teplo, viskozita a vybrané termofyzikálne vlastnosti. V rámci prehľadu o súčasnom stave riešenej problematiky sú predstavené rôzne druhy biopalív a ich charakteristické vlastnosti. V práci je ďalej definovaná teplota, ako faktor ovplyvňujúci vlastnosti biopalív a sú popísané vybrané technologické vlastnosti biopalív. V rámci výsledkov práce sú predstavené spôsoby experimentálneho merania vybraných technologických vlastností biopalív a konkrétne výstupy. V následnej diskusii dosiahnuté výsledky sú ďalej analyzované a sú formulované závery a odporučenia ohľadne skúmaných vlastností biopalív. Pri spracovaní jednotlivých častí diplomovej práce boli použité publikované poznatky a dáta a dáta získané vlastnými experimentálnymi meraniami, výsledky meraní boli spracované metódami matematickej štatistiky.
Kľúčové slová:
etanol (E85), bionafta (MERO), spalné teplo, viskozita, teplota, etanol (E100)

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene