Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Identifikačné číslo: 1543
Univerzitný e-mail: vlasta.vozarova [at] uniag.sk
 
administratíva - Technická fakulta
Prodekanka - Technická fakulta

Kontakty
     
     
Záverečná práca     
     
Publikácie
     
Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Skúmanie vplyvu iných faktorov na viskozitu biomazadiel
Autor:
Pracovisko:
Katedra fyziky (TF)
Vedúci práce: doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Skúmanie vplyvu iných faktorov na viskozitu biomazadiel
Abstrakt:Kvalita mazív sa hodnotí najmä z hľadiska ich vlastností. Najdôležitejším atribútom pri hodnotení mazív je viskozita. Diplomová práca sa zaoberá skúmaním vplyvov teploty na viskozitu biomazív. Prácu možno rozčleniť do troch častí. V prvej časti vzhľadom na zameranie práce sú stručne charakterizované biomazivá, ich charakteristika a rozdelenie, história biomazív, technológia výroby, vlastnosti mazív so zameraním na viskozitu, metódy merania viskozity a meracie zariadenia viskozity - viskozimetre. Ďalej sú definované a stručne popísané termofyzikálne vlastnosti ako je tepelná vodivosť, teplotná vodivosť, tepelná kapacita. V druhej časti práce sú popísané metodiky merania. V tretej časti práce sú prezentované výsledky meraní dynamickej viskozity rotačným viskozimetrom Anton Paar DV-3P a termofyzikálne vlastnosti merané ISOMETOM 2104. Prezentácia výsledkov zahŕňa závislosti dynamickej viskozity od teploty pre tri merané vzorky. Pre všetky tri vzorky mali výsledky závislostí exponenciálny klesajúci priebeh. Výsledky závislostí sú spracované v grafoch a výsledky termofyzikálnych vlastnosti sú spracované do tabuľky.
Kľúčové slová:biomazivá, viskozita, viskozimeter, metódy merania viskozity

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene