Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Identifikačné číslo: 1543
Univerzitný e-mail: vlasta.vozarova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra fyziky (TF)
dekanát - centrum - Technická fakulta
Prodekanka - Technická fakulta

     
     Záverečná práca
     
     
     
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Termofyzikálne vlastnosti materiálov vo vzťahu k technologickým vlastnostiam
Autor:
Ing. Marek Nikel
Pracovisko: Katedra fyziky (TF)
Vedúci práce:
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Termofyzikálne vlastnosti materiálov vo vzťahu k technologickým vlastnostiam
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá termofyzikálnymi vlastnosťami vo vzťahu k technologickým vlastnostiam vybraných hydraulických kvapalín. Práca poskytuje prehľad o ich rozdelení a vlastnostiach. Ďalej sú v práci teoreticky popísane vybrané termofyzikálne vlastnosti ich definície a metódy ich merania so zameraním sa na metódu horúceho drôtu. Merania vybraných hydraulických kvapalín boli realizované pomocou meracieho prístroja ISOMET 2104. Práca obsahuje spôsob merania a spracovania výsledkov. Výsledky sú uvedené v tabuľkách, ich vyhodnotenie sa zameriava na posúdenie kvality.
Kľúčové slová:hydraulické kvapaliny, technologické vlastnosti, biooleje, meranie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene