Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Identifikačné číslo: 1543
Univerzitný e-mail: vlasta.vozarova [at] uniag.sk
 
docentka - Katedra fyziky (TF)
administratíva - Technická fakulta
Prodekanka - Technická fakulta

     
Výučba
     
Záverečná práca          
     
Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Skúmanie teplotnej stability olejov metódami termickej analýzy
Autor: Ing. Tomáš Kenyeres
Pracovisko:
Katedra fyziky (TF)
Vedúci práce: doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Skúmanie teplotnej stability olejov metódami termickej analýzy
Abstrakt:Mazacie oleje znižujú negatívne dôsledky zmenou suchého trenia na kvapalinové. Mazacie oleje sú v posledných rokoch viac a viac populárne a používané z dôvodu viacerých výhod, ktoré nám poskytujú. Práca sa zaoberá skúmaním teplotnej stability olejov metódami termickej analýzy. V teoretickej časti práce sú opísané mazacie oleje, ich pôvod, rozdelenie, výroba, základné vlastnosti a možná aplikácia aditív. Práca následne definuje pojmy a vzťahy súvisiace s teplom a teplotou. V ďalšej časti práce sú opísané jednotlivé metódy termickej analýzy. V experimentálnej časti sú charakterizované vzorky olejov, ktoré sme skúmali. Teplotná stabilita týchto vzoriek bola skúmaná pomocou metódy diferenčnej kompenzačnej kalorimetrie. V našom prípade sme použili zariadenie Mettler Toledo DSC s tepelným tokom. V diskusii je zhodnotenie nameraných výsledkov a ich porovnanie s výsledkami iných autorov.
Kľúčové slová:
olej, termická analýza, diferenčná kompenzačná kalorimetria

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene