Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Identifikačné číslo: 1543
Univerzitný e-mail: vlasta.vozarova [at] uniag.sk
 
docentka - Katedra fyziky (TF)
administratíva - Technická fakulta
Prodekanka - Technická fakulta

     Výučba
     
Záverečná práca
     
     
     
     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Energetický potenciál vybraného priemyselného odpadu
Autor:
Ing. Matúš Mada
Pracovisko: Katedra fyziky (TF)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Energetický potenciál vybraného priemyselného odpadu
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá energetickým potenciálom vybraného priemyselného odpadu, zameriava sa na jeho energetické využitie. Cieľom práce je spracovať problematiku odpadov a prehľad o jej súčasnom stave, vypracovať možnosti využitia priemyselného odpadu, namerať a vyhodnotiť jeho energetický potenciál. Pre potreby merania sa zvolil odpad z rôznych druhov papiera, kartónu a polystyrénu využívaný v potravinárskom, ale aj inom priemysle na balenie, alebo ochranu produktov počas manipulácie. Ako veličina pre vyjadrenie energetického potenciálu bolo zvolené a merané spalné teplo. Na meranie spalného tepla bol použitý spalný kalorimeter IKA C 5000. Získané výsledky sú prezentované formou tabuliek a diskutované v kapitole 4 Výsledky práce a diskusia.
Kľúčové slová:priemyselný odpad, energetický potenciál, spalné teplo

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene