Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Identifikačné číslo: 1543
Univerzitný e-mail: vlasta.vozarova [at] uniag.sk
 
administratíva - Technická fakulta
Prodekanka - Technická fakulta

          Záverečná práca     Projekty     
     
Orgány     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Skúmanie vplyvu obsahu vody na termofyzikálne vlastnosti biomasy
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Dr.h.c. prof. Ing. Vladimír Kročko, CSc.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Skúmanie vplyvu obsahu vody na termofyzikálne vlastnosti biomasy
Abstrakt:
Predkladaná diplomová práca sa zaoberá problematikou biopalív, ich vlastnosťami a kvalitou. Vzhľadom k tomu, že vlhkosť je dôležitý parameter ovplyvňujúci kvalitu biopalív a ich zložiek, dôraz je venovaný práve skúmaniu vplyvu vlhkosti na termofyzikálne vlastnosti vybraných vzoriek pevných biopalív. V práci je popísaný princíp metódy horúceho drôtu na meranie termofyzikálnych vlastností a kalorimetrická metóda na meranie spalného tepla. Merania termofyzikálnych vlastností rôznych vzoriek biopalív boli realizované metódou horúceho drôtu s použitím meracieho zariadenia ISOMET 2104. Spalné teplo bolo merané pomocou kalorimetra IKA C 5000. V experimentálnej časti práce sú uvedené výsledky merania termofyzikálnych vlastností a spalného tepla vybraných vzoriek biopalív s rozličnou vlhkosťou a ich fyzikálna interpretácia.
Kľúčové slová:
biomasa, biopalivo, vlhkosť, spalné teplo, termofyzikálne vlastnosti, metóda horúceho drôtu

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene