Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Identifikačné číslo: 1543
Univerzitný e-mail: vlasta.vozarova [at] uniag.sk
 
administratíva - Technická fakulta
Prodekanka - Technická fakulta

     
Výučba
     
Záverečná práca     
     
Publikácie     Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Fyzikálne metódy hodnotenia vybraných ukazovateľov kvality biopalív
Autor: Ing. Monika Solárová
Pracovisko: Katedra fyziky (TF)
Vedúci práce: doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Fyzikálne metódy hodnotenia vybraných ukazovateľov kvality biopalív
Abstrakt:
Táto práca poskytuje v kapitole "Prehľad o súčasnom stave riešenej problematiky" základné informácie o biopalivách, ich rozdelenie podľa charakteristických vlastností. V ďalšej časti sú spomenuté metódy termickej analýzy. V rámci samostatnej vlastnej práce sú prezentované fyzikálne metódy skúmania vybraných ukazovateľov kvality biopalív. Spomedzi viacerých ukazovateľov kvality je práca zameraná najmä na viskozitu a spalné teplo. V rámci experimentálnej časti práce sú realizované merania spalného tepla a viskozity vybraných druhov biopalív a porovnané s príslušnými hodnotami pre naftu.
Kľúčové slová:
fyzikálne vlastnosti, viskozita, spalné teplo, biopalivá fyzikálne vlastnosti

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene