Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Identifikačné číslo: 1543
Univerzitný e-mail: vlasta.vozarova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra fyziky (TF)
dekanát - centrum - Technická fakulta
Prodekanka - Technická fakulta

Kontakty          Záverečná práca          
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Porovnanie fyzikálnych vlastností biomasy z hľadiska energetického využitia
Autor:
Pracovisko: Katedra fyziky (TF)
Vedúci práce:
Oponent:
doc. Ing. Juraj Maga, Dr.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Porovnanie fyzikálnych vlastností biomasy z hľadiska energetického využitia
Abstrakt:
Diplomová práca rieši problematiku biomasy, jej fyzikálne vlastnosti, ktoré sú posudzované z hľadiska jej energetického využitia. V úvode venujeme pozornosť charakteristike biomasy, jej využitiu, spracovaniu, spaľovaniu a technológiám pre jej energetické využitie. Ďalej sa zameriavame na analýzu jednotlivých fyzikálnych vlastností biomasy z energetického hľadiska. Sú to výhrevnosť, spalné teplo, hustota, vlhkosť ako aj vlastnosti, ktoré významne ovplyvňujú fyzikálne vlastnosti, ako chemické zloženie, obsah popola a prchavých látok. V práci sú uvedené aj metódy skúmania fyzikálnych vlastností ako sú vlhkosť a hustota drevnej biomasy, ich nevýhody aj výhody a vhodnosť ich použitia. V rámci vlastnej práce boli realizované merania a výpočty relevantných fyzikálnych vlastností vybraných druhov biomasy z energetického hľadiska, ktorými sú spalné teplo a výhrevnosť. Na začiatku opisujeme meracie prístroje, ktoré sme pri meraní týchto vlastností biomasy použili. Na meranie boli použité vzorky štyroch druhov pevnej biomasy a vzorky štyroch druhov kvapalnej biomasy. V závere sú zhrnuté a porovnané výsledky meraní a navrhnuté odporúčania pre energetické využitie biomasy.
Kľúčové slová:
biomasa, výhrevnosť, hustota, vlhkosť, spalné teplo

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene