Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Identifikačné číslo: 1543
Univerzitný e-mail: vlasta.vozarova [at] uniag.sk
 
docentka - Katedra fyziky (TF)
administratíva - Technická fakulta
Prodekanka - Technická fakulta

Kontakty
     
     
Záverečná práca
     
     
Publikácie
     
Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Porovnanie vlastností a možností využitia rôznych druhov biopalív
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Porovnanie vlastností a možností využitia rôznych druhov biopalív
Abstrakt:
Bakalárska práca je kompilačného charakteru a zaoberá sa problematikou biopalív, ich charakteristikou a možnosťami využitia. Práca obsahuje spracovanie literárneho prehľadu o biopalivách, ich charakteristiku a rozdelenie so zameraním na kvapalné biopalivá, ktoré sú vyrábané a používané doma a vo svete -- na základe literárnych zdrojov. V rámci vlastnej práce je spracované zhodnotenie biopalív z legislatívneho hľadiska a z hľadiska požiadaviek na parametre ktoré musia spĺňať pre ich bezpečné používanie v motorových vozidlách. Práca tiež obsahuje porovnanie vlastností vybraných druhov biopalív (čistej bionafty B100, jej zmesi B5, použitého fritovacieho oleja s klasickou motorovou naftou) s poukázaním na ich výhody a nevýhody (porovnanie emisií, zrýchlenia a tiež ekonomického zhodnotenia jednotlivých palív) na základe testu internetového magazínu ConsumerReporst.org. V 5. kapitole je spracovaný prehľad možností využitia biopalív v doprave, pri výrobe elektrickej energie a tepla.
Kľúčové slová:biopalivá, bioetanol, biometanol, rastlinné oleje, bionafta

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene