Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Identifikačné číslo: 1543
Univerzitný e-mail: vlasta.vozarova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra fyziky (TF)
dekanát - centrum - Technická fakulta
Prodekanka - Technická fakulta

Kontakty
     
Výučba
     
Záverečná práca
     
     
Publikácie     Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Fyzikálne vlastnosti ako ukazovatele kvality pevných biopalív
Autor:
Ing. Lukáš Varga
Pracovisko: Katedra fyziky (TF)
Vedúci práce: doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Fyzikálne vlastnosti ako ukazovatele kvality pevných biopalív
Abstrakt:
Bakalárska práca je kompilačného charakteru a zaoberá sa fyzikálnymi vlastnosťami pevných biopalív, ktoré sú zároveň ukazovateľmi kvality. V rámci bakalárskej práce je spracované porovnanie fyzikálnych vlastností rôznych druhov pevných biopalív z hľadiska energetického využitia. V kapitole "Súčasný stav riešenej problematiky v oblasti biopalív" je spracovaný literárny prehľad o charakteristike biopalív so zameraním sa na ich energetické využitie. V rámci vlastnej práce spracovaný prehľad o jednotlivých fyzikálnych vlastnostiach pevných biopalív, ktoré sú ukazovateľmi kvality a sú zároveň relevantné z energetického hľadiska. V práci je tiež uvedená charakteristika meracích zariadení a opis metód skúmania vybraných fyzikálnych vlastností -- spalného tepla a výhrevnosti v závislosti od vlhkosti.
Kľúčové slová:
pevné biopalivá, spalné teplo, výhrevnosť, obsah popola, vlhkosť, hustota

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene