Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Identifikačné číslo: 1543
Univerzitný e-mail: vlasta.vozarova [at] uniag.sk
 
administratíva - Technická fakulta
Prodekanka - Technická fakulta

     
     
Záverečná práca     Projekty
     
Publikácie
     
Orgány     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Fyzikálne vlastnosti ako ukazovatele kvality chladiacich kvapalín
Autor:
Bc. Mária Bryndzová
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:Ing. Marián Bujna, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Fyzikálne vlastnosti ako ukazovatele kvality chladiacich kvapalín
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá fyzikálnymi vlastnosťami chladiacich kvapalín emulzií, ktoré sú zároveň ukazovateľmi kvality. Medzi tieto fyzikálne vlastnosti patrí hustota a viskozita. V úvodnej časti bakalárskej práce sú uvedené základné druhy trieskového obrábania, pri ktorom sa chladiace kvapaliny využívajú. V práci sú ďalej popísané funkcie a vlastnosti chladiacich kvapalín. V rámci vlastnej experimentálnej časti práce boli realizované pilotné merania hustoty a viskozity vzoriek chladiacich emulzií v závislosti od teploty. Hustota bola meraná na hustomeri typu Mettler Toledo DM40, pričom sme zistili, že hustota vzoriek s rastúcou teplotou klesá. Meranie viskozity bolo realizované pomocou viskozimetra Brookfield DV2T. Pri všetkých vzorkách chladiacich emulzií sme zistili, že závislosť dynamickej viskozity s rastúcou teplotou značne klesá.
Kľúčové slová:
chladiace emuzie, hustota, trieskové obrábanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene