Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Identifikačné číslo: 1543
Univerzitný e-mail: vlasta.vozarova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra fyziky (TF)
dekanát - centrum - Technická fakulta
Prodekanka - Technická fakulta

     Výučba               
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:Fyzikálne princípy vybraných technických zariadení pre využitie veternej energie
Autor:
Ing. Peter Feješ
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Fyzikálne princípy vybraných technických zariadení pre využitie veternej energie
Abstrakt:
Záverečná práca sa zaoberá fyzikálnou analýzou jedného z obnoviteľných zdrojov energie -- veternej energie. V predkladanej práci sa zaoberáme opisom fyzikálnych princípov zariadení na využitie veternej energie, všímame si základné vlastnosti veterných turbín a možnosti využitia veternej energie. Práca obsahuje prehľad súčasného stavu v oblasti riešenej problematiky, t.j. zariadení využívajúcich silu vetra na produkciu veternej energie nielen vo svete, ale i na Slovensku. V rámci vlastnej práce je vypracovaný komplexný prehľad o využívaní veternej energie so zameraním na opis fyzikálnych princípov vybraného technického zariadenia -- generátora a spracovaný prehľad možných vplyvov veternej elektrárne na okolité prostredie v danej lokalite Cerová.
Kľúčové slová:
veterná elektráreň, generátor, fyzikálne princípy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene