Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Identifikačné číslo: 1543
Univerzitný e-mail: vlasta.vozarova [at] uniag.sk
 
administratíva - Technická fakulta
Prodekanka - Technická fakulta

Kontakty          Záverečná práca
     
Projekty     
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:Fyzikálne vlastnosti ako ukazovatele kvality produktov biologického pôvodu
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
doc. Ing. Miroslav Macák, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Fyzikálne vlastnosti ako ukazovatele kvality produktov biologického pôvodu
Abstrakt:
Bakalárska práca sa zaoberá fyzikálnymi vlastnosťami materiálov biologického pôvodu, konkrétne pevnej biomasy, ktoré sú zároveň ukazovateľmi jej kvality. Práca obsahuje spracovanie prehľadu súčasného stavu riešenej problematiky so zameraním na charakteristiku biomasy, technologické spracovanie biomasy a fyzikálne vlastnosti pevnej biomasy determinujúce jej kvalitu: objemová hmotnosť, tepelná účinnosť, teplota ako faktor, ktorý ovplyvňuje vlastnosti biomasy, spalné teplo, výhrevnosť, obsah vody, obsah popola. V rámci experimentálnej časti práce sú realizované pilotné merania spalného tepla vzoriek peliet EN plus A1 a II. triedy využitím kalorimetra IKA C 5000 a výpočet výhrevnosti. Výsledky meraní spalného tepla a vypočítanej výhrevnosti sú prezentované vo forme tabuliek a grafov.
Kľúčové slová:
fyzikálne vlastnosti, spalné teplo, pelety II. trieda, pelety EN plus A1, pevná biomasa

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene