Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Identifikačné číslo: 1543
Univerzitný e-mail: vlasta.vozarova [at] uniag.sk
 
administratíva - Technická fakulta
Prodekanka - Technická fakulta

     
Výučba
     
     
Projekty     
Publikácie
     
Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:Fyzikálne faktory pracovného prostredia z hľadiska bezpečnosti práce
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:doc. Ing. Miroslav Žitňák, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Fyzikálne faktory pracovného prostredia z hľadiska bezpečnosti práce
Abstrakt:
Predložená bakalárska práca sa zaoberá fyzikálnymi faktormi prostredia z hľadiska bezpečnosti práce. V kapitole "Súčasný stav riešenej problematiky" je definované pracovné prostredie, je uvedená legislatíva, ktorá sa týka bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a sú podrobnejšie popísané fyzikálne faktory ohrozujúce bezpečnosť práce. Zo spomínaných fyzikálnych faktorov je pozornosť v práci venovaná pôsobeniu hluku. V tejto časti práce sú tiež definované základné pojmy a veličiny týkajúce sa zvuku a hluku. Vlastná práca je zameraná -- v súlade s témou bakalárskej práce -- na hluk v pracovnom prostredí. V kapitole "Hluk v pracovnom prostredí" sú popísané účinky hluku na ľudský organizmus, spôsoby merania a meracie zariadenia, negatívne vplyvy hluku na zdravie a sú navrhnuté tiež preventívne opatrenia a možnosti ich uplatnenia. Závery sú formulované len na základe teoretických poznatkov.
Kľúčové slová:
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, zvuk a hluk, fyzikálne faktory

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene