Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Identifikačné číslo: 1543
Univerzitný e-mail: vlasta.vozarova [at] uniag.sk
 
administratíva - Technická fakulta
Prodekanka - Technická fakulta

     
          Projekty     
Publikácie     Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Vplyv teploty na fyzikálne vlastnosti tradičných a alternatívnych palív
Autor:
Ing. Marek Bekéni
Pracovisko:
Katedra fyziky (TF)
Vedúci práce: doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Ján Kosiba, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Vplyv teploty na fyzikálne vlastnosti tradičných a alternatívnych palív
Abstrakt:Témou záverečnej práce je vplyv teploty na fyzikálne vlastnosti tradičných a alternatívnych palív. V teoretickej časti sú opísané tradičné a alternatívne palivá používané v spaľovacích motoroch, ich fyzikálno-chemické vlastnosti, dôvody a prehľad zavádzania alternatívnych palív a spôsob akým ovplyvňuje teplota skúmané vlastnosti týchto palív. V experimentálnej časti sú charakterizované vlastnosti vzoriek a meracie zariadenia použité na analýzu vplyvu teploty na viskozitu a hustotu. Výsledky meraní sú prezentované v podobe tabuliek a grafov spolu s interpretáciou dosiahnutých výsledkov.
Kľúčové slová:vplyv teploty, palivá, fyzikálne vlastnosti, viskozita, hustota

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene