Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Identifikačné číslo: 1543
Univerzitný e-mail: vlasta.vozarova [at] uniag.sk
 
docentka - Katedra fyziky (TF)
administratíva - Technická fakulta
Prodekanka - Technická fakulta

          
     
Projekty     
          
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Hodnotenie vybraných ukazovateľov kvality biomasy na energetické účely fyzikálnymi metódami
Autor:
Pracovisko:
Katedra fyziky (TF)
Vedúci práce: doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Juraj Maga, Dr.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Hodnotenie vybraných ukazovateľov kvality biomasy na energetické účely fyzikálnymi metódami
Abstrakt:
Diplomová práca nadväzuje na bakalársku prácu a zaoberá sa hodnotením vybraných ukazovateľov kvality biomasy na energetické účely fyzikálnymi metódami. V rámci teoretickej časti diplomovej práce je spracovaný literárny prehľad súčasného stavu, charakteristika biomasy, jej chemické zloženie, legislatívne opatrenia v oblasti bioenergetiky a spôsoby získavania tepelnej energie z biomasy. V rámci experimentálnej časti práce sa zameriavame na skúmanie spalného tepla, výhrevnosti a vlhkosti biomasy. V tejto časti práce sú uvedené definície vybraných fyzikálnych vlastností skúmanej biomasy, stručný opis metód merania a charakteristika meracích zariadení, charakteristika vzoriek, použitých na meranie, spracovanie výsledkov experimentálnych meraní vo forme grafov a tabuliek, zhrnutie a porovnanie výsledkov. Bolo zistené, že obsah vody v biomase výrazne ovplyvňuje jej výhrevnosť.
Kľúčové slová:
Pelety, Drevná štiepka, Spalné teplo, Výhrevnosť, Vlhkosť, Brikety

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene