Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Identifikačné číslo: 1543
Univerzitný e-mail: vlasta.vozarova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra fyziky (TF)
dekanát - centrum - Technická fakulta
Prodekanka - Technická fakulta

     Výučba     Záverečná práca
     
     
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Opis teplotného správania vybraných kvapalných motorových palív
Autor:
Pracovisko:
Katedra fyziky (TF)
Vedúci práce:
Oponent:
prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Opis teplotného správania vybraných kvapalných motorových palív
Abstrakt:
Cieľom tejto diplomovej práce je teplotná analýza vzoriek motorovej nafty a bionafty (FAME, MERO) a ich porovnanie na základe získaných údajov. Teplotná analýza vzoriek sa uskutoční diferenčnou kompenzačnou (skenovacou) kalorimetriou (DSC) a meraním spalného tepla. V úvodnej časti práca opisuje kvapalné motorové palivá, relevantné fyzikálne vlastnosti a metódy termickej analýzy. V praktickej časti nasleduje podrobnejší opis vzoriek použitých pri termickej analýze, charakteristika použitých prístrojov pri meraní a opis experimentu. Výsledky meraní sú prezentované vo forme tabuliek a grafov spolu s interpretáciou dosiahnutých výsledkov. Diskusia je venovaná porovnaniu nameraných údajov FAME, MERO a motorovej nafty.
Kľúčové slová:
bionafta, motorová nafta, diferenčná kompenzačná (skenovacia) kalorimetria (DSC), spalné teplo

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene