Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Identifikačné číslo: 1543
Univerzitný e-mail: vlasta.vozarova [at] uniag.sk
 
docentka - Katedra fyziky (TF)
administratíva - Technická fakulta
Prodekanka - Technická fakulta

     
Výučba
     
          
Publikácie     Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Vplyv teploty skladovania na kvalitu piva
Autor:
Pracovisko:
Katedra fyziky (TF)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Vplyv teploty skladovania na kvalitu piva
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá problematikou vplyvu teploty skladovania na kvalitu piva. Podrobnejšie skúma vplyv teploty skladovania piva na proces starnutia v PET fľašiach. Vzorky sú skladované pri štyroch rôznych teplotách 6 °C, 20 °C, 30 °C a 56 °C. Teplota prostredia je prísne kontrolovaná a regulovaná. Na základe parametrov (CO 2 , cudzie plyny, farba a pH) meraných počas štvortýždňového intervalu sa preukáže dôsledok teploty skladovania na starnutie piva v PET fľašiach. Hodnoty sú vyhodnotené a porovnané po týždňových intervaloch, po štvortýždňovom intervale je vyhodnotená vhodnosť použitia PET fľaše ako obalu skladovania piva. Kvalitatívne zmeny piva, ktoré nastali počas skladovania sú znázornené graficky.
Kľúčové slová:pivo, teplota skladovania, kvalita piva

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene