Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Identifikačné číslo: 1543
Univerzitný e-mail: vlasta.vozarova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra fyziky (TF)
dekanát - centrum - Technická fakulta
Prodekanka - Technická fakulta

     
     
     Projekty     
     
Orgány     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:
Využitie fyzikálnych metód pri hodnotení vybraných technologických vlastností ekologických mazív
Autor:
Ing. Ján Csillag, PhD.
Pracovisko: Katedra fyziky (TF)
Vedúci práce:
Oponent 1:
doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.
Oponent 2:doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D.
Oponent 3:prof. Ing. Miroslav Bošanský, CSc.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Využitie fyzikálnych metód pri hodnotení vybraných technologických vlastností ekologických mazív
Abstrakt:
Dizertačná práca sa zaoberá problematikou skúmania možností využitia fyzikálnych metód pri hodnotení vybraných technologických vlastností ekologických mazív. V rámci teoretickej prehľadovej časti bol spracovaný prehľad o ekologických mazivách a ich relevantných vlastnostiach a prehľad fyzikálnych metód uplatniteľných pri skúmaní vlastností ekologických mazív so zameraním na hustotu, viskozitu a bod tuhnutia. Cieľom práce je hodnotenie a porovnanie skúmaných vlastností ekologických mazív nových a namáhaných vzoriek fyzikálnymi metódami. V súlade s cieľom dizertačnej práce bola navrhnutá metodika práce a stanovené štyri vedecké hypotézy, ktoré boli experimentálne potvrdené. Predmetom skúmania boli dve ekologické mazivá ERTTO, UTTO a na porovnanie bola vybratá vzorka minerálneho oleja Ultra. Výsledky práce zahŕňajú získané závislosti hustoty a viskozity od teploty, ktoré sú popísané exponenciálnymi regresnými rovnicami Ahrreniovho typu. Využitím diferenciálnej kompenzačnej kalorimetrie bol určený bod tuhnutia jednotlivých vzoriek, pričom v prípade namáhaných vzoriek bola zaznamenaná nižšia teplota tuhnutia v prípade vzorky minerálneho oleja.
Kľúčové slová:
termická analýza, ekologické mazivá, hustota, viskozita, diferenčná kompenzačná kalorimetria

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene