Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Identifikačné číslo: 1543
Univerzitný e-mail: vlasta.vozarova [at] uniag.sk
 
administratíva - Technická fakulta
Prodekanka - Technická fakulta

     
Výučba
     
          
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Teplota ako faktor ovplyvňujúci vlastnosti materiálov
Autor:
Bc. Barbora Gajarská
Pracovisko:
Katedra fyziky (TF)
Vedúci práce:
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Oponent:Ing. Marián Bujna, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:anglický jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Temperature as a Factor Affecting Material Properties
Abstrakt:The bachelor thesis deals with the investigation of the influence of temperature on the properties of materials. The main aim of the work was to investigate the influence of temperature and temperature history on the density of biofuels. Density and temperature dependencies in the temperature range of 15 ° C to 90 ° C biodiesel samples (BD 100%) and biodiesel / commercial gasoline (G) mixtures in different ratios (95% BD + 5% G, 90% BD + 10% G, 85% BD + 15% G and 80% BD and 20% G) and density to temperature dependencies in the temperature range of 15 ° C to 90 ° C of the same temperature program samples (temperature freezing - 80 ° C for 72 hours followed by thawing). It has been found that the sample density decreases as the temperature increases. Also, the change in density is influenced by the "temperature history" of the sample (freezing), resulting in lower density values at a given temperature - a curve shift. The work concludes with an evaluation of the results obtained and confirmation of the correctness of the hypotheses.
Kľúčové slová:
Density, Biofuels, Temperature

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene