Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Identifikačné číslo: 1543
Univerzitný e-mail: vlasta.vozarova [at] uniag.sk
 
administratíva - Technická fakulta
Prodekanka - Technická fakulta

Kontakty
     
     
     
     
Publikácie
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Termická analýza biopalív
Autor:
Pracovisko: Katedra fyziky (TF)
Vedúci práce:
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Oponent:
doc. Ing. Jana Galambošová, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Termická analýza biopalív
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá problematikou skúmania biopalív metódami termickej analýzy. V kapitole prehľad súčasného stavu riešenej problematiky práca obsahuje prehľad metód termickej analýzy so zameraním na diferenčnú kompenzačnú kalorimetriu (DSC) a na termogravimetrickú analýzu (TGA) a tiež prehľad a stručnú charakteristiku biopalív. V rámci metodiky diplomovej práce je spracovaný stručný opis meracích zariadení (DSC kalorimeter a TGA analyzátor) a charakteristika meraných vzoriek (FAME 2019, RME 2018 a RME 2019, Bioetanol 2017 a Bioetanol 2019). V rámci vlastnej experimentálnej práce boli realizované nasledovné experimenty: DSC a TGA analýza vzoriek a následne porovnanie získaných výsledkov a identifikácia procesov prebiehajúcich vo vzorkách. Experimentálne bolo preukázané, že teplota, teplotná história a doba skladovania ovplyvňujú vlastnosti skúmaných materiálov, čo sa prejavilo zmenami na DSC a TGA krivkách.
Kľúčové slová:
termická analýza, bioetanol, FAME, RME

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene