Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Identifikačné číslo: 1543
Univerzitný e-mail: vlasta.vozarova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra fyziky (TF)
dekanát - centrum - Technická fakulta
Prodekanka - Technická fakulta

     
     
     
     
     Orgány
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Termofyzikálne vlastnosti materiálov z hľadiska tepelných technologických procesov
Autor:
Pracovisko: Katedra fyziky (TF)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Termofyzikálne vlastnosti materiálov z hľadiska tepelných technologických procesov
Abstrakt:
Abstrakt Meno: Tomáš Horvát Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta, Katedra fyziky Termofyzikálne vlastnosti materiálov z hľadiska tepelných technologických procesov Prvá časť práce sa zameriava na spracovanie dostupných informácií o tvárnení. Obsahuje základné pojmy, pojmy vyjadrujúce plastickú deformáciu, pojmy vyjadrujúce činnosť spojenú s tvárnením, základy tvárnenia a činnosť zákony tvárnenia. Druhej časti práce sme sa zamerali na objemového tvárnenia za tepla, objemové tvárnenie za studena, spôsoby objemového tvárnenia a plošné. Táto časť práce obsahuje definície tvárniacej teploty, ohrevu materiálu, plošného tvárnenia, ťahania a ohýbania. V tretej časť práce sú definované termofyzikálne veličiny a prehľad metód merania. Táto časť práce obsahuje definície hmotnostnej tepelnej kapacity, koeficienta tepelnej vodivosti a koeficienta teplotnej vodivosti. V závere práce je naznačená súvislosť termofyzikálnych a tepelných technologických vlastností
Kľúčové slová:
Technologické procesy, Termofyzikálne vlastnosti materiálov, Tepelné procesy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene