Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Identifikačné číslo: 1543
Univerzitný e-mail: vlasta.vozarova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra fyziky (TF)
dekanát - centrum - Technická fakulta
Prodekanka - Technická fakulta

     
     
Záverečná práca     
     
Publikácie
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Vplyv fyzikálnych vlastností biomasy na jej energetické využitie
Autor: Ing. Boris Magát
Pracovisko:
Vedúci práce:
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Oponent:
doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Vplyv fyzikálnych vlastností biomasy na jej energetické využitie
Abstrakt:
Abstrakt Práca sa zaoberá problematikou biomasy, jej fyzikálnymi vlastnosťami, ktoré sa posudzujú z hľadiska energetického využitia. V úvode sa zaoberáme charakteristikou biomasy, jej vznikom a využívaním. Venujeme sa jej spracovaniu pre energetické účely, opisujeme možnosti výroby energie z biomasy a taktiež jej možnú mechanickú úpravu. V rámci vlastnej práce analyzujeme jednotlivé fyzikálne vlastnosti biomasy z energetického hľadiska, ako sú hustota, vlhkosť, výhrevnosť, spalné teplo, chemické zloženie, obsah popola a prchavých látok, v súlade s cieľom bakalárskej práce. V práci uvádzame aj možné metódy skúmania energeticky významných fyzikálnych vlastností biomasy. Taktiež sa zaoberáme výhodami a nevýhodami týchto metód a vhodnosťou ich použitia.
Kľúčové slová:
biomasa, fyzikálne vlastnosti, energetické využitie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene