Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Identifikačné číslo: 1543
Univerzitný e-mail: vlasta.vozarova [at] uniag.sk
 
docentka CSc./PhD. - Katedra fyziky (TF)
dekanát - centrum - Technická fakulta
Prodekanka - Technická fakulta

     
Výučba     
     
Projekty     
Publikácie
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Fyzikálne faktory ovplyvňujúce vlastnosti materiálov v technologickom procese
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Fyzikálne faktory ovplyvňujúce vlastnosti materiálov v technologickom procese
Abstrakt:Z hľadiska technológie obrábania predstavuje trieskové obrábanie najdôležitejšiu súčasť strojárskeho priemyslu. Každé obrábanie je sprevádzané fyzikálnymi procesmi ktoré sú jeho neoddeliteľnou súčasťou. Táto bakalárska práca sa zaoberá teóriou trieskového obrábania a sprievodnými javmi pri sústružení. Jej cieľom je popísať a zhodnotiť fyzikálne javy pri danom technologickom procese. Úvodnú časť tvorí rozdelenie metód obrábania a základné pojmy. Oboznámením sa so všetkými spôsobmi trieskového obrábania získavame potrebné informácie pre ďalšiu optimalizáciu výrobných parametrov. Ďalšia časť následne popisuje geometriu nástrojov, materiál nástrojov a teóriu vzniku triesky. Pôsobiaci rezný výkon, rezný odpor a sily pôsobiace pri obrábaní, sú z hľadiska sústruženia veľmi dôležité parametre o ktorých sa dozvieme v strednej časti práce. Ďalej objasňuje základné zákonitosti procesu vzniku obrobeného povrchu a poukazuje na vznik tepla a metódy jeho merania. Na koniec charakterizuje jednotlivé kontaktné a bezdotykové teplomery a snímače teploty.
Kľúčové slová:technológia sústruženia, fyzikálne faktory, teplota, teplo

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene